Zapraszamy do oddawania płytek krwi metodą automatycznej aferezy

Zapraszamy dawców wszystkich grup krwi do oddawania płytek krwi metodą automatycznej aferezy.

Drodzy  Dawcy,
najczęściej oddajecie krew pełną, która poprzez odpowiednie wirowanie pozwala na uzyskanie składników krwi dla 3 pacjentów z odmiennymi wskazaniami: dla osób z anemią lub krwotokiem potrzebujących krwinki czerwonej – KKCz, białek osocza potrzebnych do krzepnięcia krwi – FFP czy płytek krwi dla pacjentów z płytkowymi zaburzeniami krzepnięcia najczęściej przy ich niskim poziomie.

KKP uzyskany z krwi pełnej wymaga połączenia płytek uzyskanych od 4-6 dawców.

Istnieje również możliwość oddania tylko płytek krwi pobranych od krwiodawcy przy użyciu specjalistycznego urządzenia tzw. separatora komórkowego tylko od jednego dawcy.

Jest to składnik krwi przygotowywany na zamówienie (indywidualne, dla konkretnego pacjenta).

  • Dawcy muszą spełniać następujące kryteria:
    – posiadać odpowiednio wysokie poziomy płytek – przed każdym ich pobraniem wykonujemy morfologię krwi
    – posiadać dobry dostęp dożylny
    – być dyspozycyjni (płytki metodą aferezy pobieramy zwykle do godziny 12-13tej, zabieg trwa od 40 minut do 1,5 godziny, dawców umawiamy telefonicznie dzień wcześniej lub w dniu donacji).

  • Osoby zainteresowane oddawaniem płytek prosimy o kontakt z Rejestracją Działu Dawców – tel. 12 2618803 lub 2618804.

  • Kobiety, które były w ciąży oraz osoby, które miały przetaczaną krew wymagają przed oddaniem płytek dodatkowych badań, które pobieramy w RCKiK w Krakowie.

Skip to content