Usługa wzorcowania i legalizacji wag.

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 06 - 17
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 130 000 złotych netto.
Przedmiot Zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi wzorcowania i legalizacji wag.
  2. Wzorcowanie wag należy wykonać w miejscu ich użytkowania.
  3. Legalizację należy wykonać w jednostce certyfikującej.
  4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 11 maja 2001r. – prawo o miarach (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 2166 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019, poz. 759).
  5. Wykaz wag wraz z wskazaniem rodzaju czynności oraz miejsca użytkowania zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Data składania ofert: 2021 - 06 - 22
Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2021 - 06 - 22
Godzina otwarcia: 12:05
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-ZP-23_21-2.pdf
Ściągnij plik
Data: 20210705
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Data publikacji: 2021 - 06 - 17

Zapytanie ofertowe ZP-23/21

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 06 - 21

Odpowiedź na zapytanie

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga przy legalizacji wag dodatkowo „świadectwa legalizacji „ w formie pisemnie wystawionej przez OUM.

 

Odpowiedź:

Tak, Wymagamy w formie pisemnej zarówno świadectw legalizacji wydanych przez OUM i świadectw wzorcowania ze znakiem PCA

 

Niniejsze wyjaśnienia nie posiadają załączników.

 

 

 

Ściągnij załącznik
Skip to content