RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2022 - 06 - 14
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Do 130 000,00 zł netto
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy tonerów, tuszy i bębnów dla RCKiK w Krakowie.

Zamawiający zwraca uwagę, ze należy wykonać dwie oferty: jedną na materiały oryginalne, drugą na materiały zamienne równoważne oryfinalnym co jakości wydruku, wydajności i kompatybilności z urządzeniami do których są przeznaczone

Informacje dodatkowe:

Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny, w wyniku jego Zamawiający może nie zawierać żadnej umowy, unieważnić postępowanie bez podania przyczyny, lub zawrzeć umowę z jednym lub z kilkoma Wykonawcami i wyniku zawarcia umowy, dowolnie kształtować ilość zamawianego przedmiotu zamówienia w jej ramach.

Data składania ofert: 2022 - 06 - 22
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 15:00
Data otwarcia: 2022 - 06 - 22
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia 15:05
Informacje dodatkowe:

Szczegóły w załączonej specyfikacji

Data publikacji: 2022 - 06 - 14

Warunki udziału

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2022 - 06 - 14

Formularz ofertowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2022 - 06 - 30

Informacja o ofertach:

Sigma Joanna Rąpała, ul Kolejowa 7, 74-500 Chojna, wartość oferty brutto za materiały zamienne: 18 980,13; za materiały oryginalne: 164 612 ,13

Biuro DMD Tonery, ul Sikorskiego, 35-304 Rzeszów, wartość oferty brutto za materiały zamienne: 36 945,51; za materiały oryginalne: 201 268,59

Sakato S.C., ul Fatimska, 31-831 Kraków,  wartość oferty brutto za materiały zamienne: 38 610,93; za materiały oryginalne: 197 605,64

Wartości brutto w PLN

Niniejsza informacja nie posiada załącznika.

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content