Szkolenia

LpNazwaOpisTerminData publikacjiZgłoszenie
1Konferencja szkoleniowa dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią, kierowników/osób odpowiedzialnych za Bank Krwi oraz Pracownię Serologii /Immunologii TransfuzjologicznejProgram Konferencji szkoleniowej dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią , kierowników/osób odpowiedzialnych za Bank krwi oraz za Pracownię Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej- 21 listopada 2017 .
1.Omówienie ważnych i najczęściej powtarzających się zaleceń wydanych po kontrolach przeprowadzonych przez RCKiK w Krakowie w podmiotach leczniczych woj. małopolskiego w latach 2015-2017
w zakresie:
-organizacji leczenia krwią w Oddziałach szpitalnych-lek. Jolanta Raś.
-funkcjonowania szpitalnego Banku krwi- mgr Małgorzata Szeląg
-organizacji ,metodyki pracy , zapewnienia jakości badań wykonywanych w Pracowni Immunologii/Serologii Transfuzjologicznej woj. małopolskiego oraz omówienie zasad współpracy z Pracownią Badań Konsultacyjnych Działu Laboratoryjnego RCKiK w Krakowie- mgr Karolina Majewska –Rochowiak
9.30-10.15
2.Niepożądane reakcje poprzetoczeniowe –objawy , diagnostyka, leczenie i zgłaszanie.
Udział RCKiK w Krakowie w zabezpieczeniu w czynniki krzepnięcia pacjentów z nabytą hemofilią -lek.Beata Mazurek.
10.15-11.30
3.Omówienie zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne- lek. Jolanta Raś, mgr Małgorzata Szeląg, mgr Magdalena Matejko.
11.30-12.15
Przerwa
12.15-12.45

1.Podsumowanie wyników kontroli jakości badań prowadzonych w Pracowniach Serologii /Immunologii transfuzjologicznej w latach 2015 i 2016- mgr Jolanta Stawarz –Majka
12.45-13.00
2.Prezentacja mikrometody żelowej do badań serologicznych krwinki czerwonej-firma Proplasma.
13.00-13.30

21.11.20172017-11-15
1Szkolenia dla lekarzy stażystów na rok 2018W związku z obowiązkiem zorganizowania stażu cząstkowego
w zakresie transfuzjologii klinicznej w ramach stażu z chorób wewnętrz-
nych dla lekarzy stażystów - RCKiK w Krakowie wyznacza
następujące terminy cyklicznych szkoleń w 2018 r.

08.01.2018 - 12.01.2018
12.02.2018 - 16.02.2018
12.03.2018 - 16.03.2018
09.04.2018 - 13.04.2018
23.04.2018 - 27.04.2018
07.05.2018 - 11.05.2018
11.06.2018 - 15.06.2018
10.09.2018 - 14.09.2018
01.10.2018 - 05.10.2018
22.10.2018 - 26.10.2018
05.11.2018 - 09.11.2018
03.12.2018 - 07.12.2018


Rozpoczęcie kursu o godzinie 8:30 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie ul. Rzeźnicza 11.
Każde ze szkoleń zakończone będzie ustnym zaliczeniem.
Imienne zgłoszenia na wybrany termin należy kierować za pośrednictwem
Koordynatora lub osobiście telefonicznie do RCKiK- numer telefonu
261-88-20 w godz. od 9:00 – 14:00.
W dniu rozpoczęcia kursu należy zgłaszać się w Sekretariacie RCKiK ze
skierowaniem wystawionym przez jednostkę kierującą na staż.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie terminów
powyższych szkoleń w harmonogramie szkoleń organizowanych przez
OIL tak, aby nie kolidowały ze sobą co znacznie ułatwi nam współpracę
z lekarzami stażystami.
08.01.2018 - 07.12.2018 2017-10-02
2Szkolenia dla lekarzy stażystów na rok 2017W związku z obowiązkiem zorganizowania stażu cząstkowego
w zakresie transfuzjologii klinicznej w ramach stażu z chorób wewnętrz-
nych dla lekarzy stażystów - RCKiK w Krakowie wyznacza
następujące terminy cyklicznych szkoleń w 2017 r.

09.01.2017 - 13.01.2017
06.02.2017 - 10.02.2017
06.03.2017 - 10.03.2017
27.03.2017 - 31.03.2017
24.04.2017 - 28.04.2017
08.05.2017 - 12.05.2017
05.06.2017 - 09.06.2017
11.09.2017 - 15.09.2017
02.10.2017 - 06.10.2017
16.10.2017 - 20.10.2017
06.11.2017 - 10.11.2017
27.11.2017 - 01.12.2017
Rozpoczęcie kursu o godzinie 8:30 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie ul. Rzeźnicza 11.
Każde ze szkoleń zakończone będzie ustnym zaliczeniem.
Imienne zgłoszenia na wybrany termin należy kierować za pośrednictwem
Koordynatora lub osobiście telefonicznie do RCKiK- numer telefonu
261-88-20 w godz. od 9:00 – 14:00.
W dniu rozpoczęcia kursu należy zgłaszać się w Sekretariacie RCKiK ze
skierowaniem wystawionym przez jednostkę kierującą na staż.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie terminów
powyższych szkoleń w harmonogramie szkoleń organizowanych przez
OIL tak, aby nie kolidowały ze sobą co znacznie ułatwi nam współpracę
z lekarzami stażystami.
09.01.2017 - 01.12.20172017-03-23
3Program kursu pt „ Przetaczanie krwi i jej składników” dla lekarzy
specjalizujących się w ramach modułu podstawowego z chorób wewnętrznych.
Miejsca odbywania się zajęć:
1 dzień-Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego U J , Kraków ul. Grzegórzecka 20 sala wykładowa 2
2 dzień - RCKiK w Krakowie ul. Rzeźnicza 11 , IV piętro sala wykładowa 4.12

1dzień – 20.06.2016r – MCKP ul. Grzegórzecka 20
1. Składniki krwi – zasady preparatyki, przechowywania, terminy mgr M.Słomczyńska
ważności. 9.00 - 10.10 1,5 godz
2. Wybrane zagadnienia z zakresu immunologii mgr M. Matejko transfuzjologicznej 10.15-11.45 2 godz 3. Postępowanie z pacjentami z zaburzeniami krzepnięcia lek. B. Mazurek 1,5 godz 11.50-13.00
4. Racjonalne leczenie krwią i jej składnikami lek. I. Czerwinska-Rosa
13.05-14.15 1,5 godz
5. Zadania szpitalnego Banku Krwi oraz gospodarka krwią lek. M. Leśniak
w oddziale szpitalnym 14.20-15.50 1,5 godz

2dzień – 21.06.2016r – R C K i K w Krakowie ul. Rzeźnicza 11
1. Zdarzenia i reakcje niepożądane . Powikłania poprzetoczeniowe. Lek. B. Mazurek
Sposób postępowania, diagnostyka, zalecenia. 9.00-9.045 1 godz

2. Autotransfuzja, hemodilucja, krwioupust, afereza lecznicza. lek. J. Knapik
9.50– 10.35 1 godz
3. Organizacja Publicznej Służby Krwi lek. J. Knapik
10.40 – 11.25 1 godz 4. Podstawowe badania immunologii transfuzjologicznej- mgr K. Majewska
grupa krwi, próba zgodności ( ćwiczenia) 11.30 – 12.30 2 x 0.5 g
5. Preparatyka składników krwi ( ćwiczenia) mgr M. Słomczyńska 12.35-13.35 2 x 0,5 g
6. Przechowywanie, dystrybucja krwi i jej składników (ćwiczenia) lek. B. Mazurek 13.40-14.40 2 x 0,5 g
7. Zasady kwalifikacji krwiodawców i pobierania krwi (ćwiczenia) lek. I. Czerwińska-Rosa
14.45-15.45 2 x o,5 g
8. Zaliczenie lek. I. Czerwińska-Rosa
15.50-16.50 1 godz
20.06.2016 - 21.06,20162016-06-17
4Program kursu pn. „Transfuzjologia w tym przetaczanie krwi i jej składników” dla lekarzy
specjalizujących się w ramach modułu podstawowego z chirurgii ogólnej.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, IV piętro, sala wykładowa 4.12
1 dzień – 01.02.2016r
1. Składniki krwi – zasady preparatyki, przechowywania, terminy ważności. mgr M. Słomczyńska
9.00 - 10.30 - 2 godz
2. Wybrane zagadnienia z zakresu immunologii transfuzjologicznej mgr K. Majewska
10.35 -12.50 - 3 godz
3. Organizacja publicznej służby krwi lek. J. Raś
12.55 –14.00 - 1,5 godz
4. Autotransfuzja –zasady kwalifikacji i przeprowadzania zabiegu lek. J. Knapik
14.05 – 15.10 - 1,5 godz

2 dzień – 02.02.2016r
1. Zadania szpitalnego Banku Krwi . lek. M. Leśniak
Gospodarka krwią w oddziale szpitalnym. 9.00-10.30 - 2 godz
2. Zasady kwalifikacji krwiodawców. lek. J. Knapik
Rejestr niespokrewnionych dawców szpiku 10.35 – 12.05 - 2 godz
3. Postępowanie z pacjentem z zaburzeniami krzepnięcia. lek. B. Mazurek
12.10 – 13.40 - 2 godz
4. Racjonalne leczenie krwią i jej składnikami lek. I. Czerwińska-Rosa
13.45 – 15.15 - 2 godz

3 dzień – 03.02.2016r
1. Metody diagnostyki czynników zakaźnych przenoszonych przez krew mgr A. Świerk
9.00-9.45 - 1godz
2. Preparatyka składników krwi (podział na 2 grupy) mgr M. Słomczyńska
9.50 – 11.20 - 2 godz
3. Przechowywanie i dystrybucja składników krwi lek. B. Mazurek
(podział na 2 grupy) 9.50 – 11.20 - 2godz
4. Podstawowe badania immunologii transfuzjologicznej grupa krwi, próba zgodności (podział na 2 grupy) - mgr M. Matejko
11.25 – 12.55 - 2godz
5. Zasady kontroli jakości obowiązujące w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (podział na 2 grupy) mgr M. Szeląg
11.25 – 12.55 - 2godz
6. Powikłania poprzetoczeniowe i zdarzenia niepożądane zasady zgłaszania, diagnostyka, zalecenia lek. B. Mazurek
13.00 – 14.30 - 2godz
7. Zaliczenie lek. B. Mazurek
14.35 – 15.20 - 1godz
01.02,2016 - 03.02,20162016-01-28 12:27
5Szkolenia dla lekarzy stażystów na rok 2016 Rozpoczęcie kursu o godzinie 830 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ul. Rzeźnicza 11.

Każde ze szkoleń zakończone będzie ustnym zaliczeniem.

Imienne zgłoszenia na wybrany termin należy kierować za pośrednictwem Koordynatora lub osobiście telefonicznie do RCKiK- numer telefonu 12 261-88-20 w godz. od 9:00 – 14:00.

W dniu rozpoczęcia kursu należy zgłaszać się w Sekretariacie RCKiK ze skierowaniem wystawionym przez jednostkę kierującą na staż.

18.01.2016 -22.01.2016
15.02.2016 - 19.02.2016
07.03.2016 - 11.03.2016
04.04.2016 - 08.04.2016
18.04.2016 - 22.04.2016
09.05.2016 - 13.05.2016
06.06.2016 - 10.06.2016
05.09.2016 - 09.09.2016
03.10.2016 - 07.10.2016
14.11.2016 - 18.11.2016
05.12.2016 - 09.12.2016
2015-11-02 2015-11-02 13:30Zgłoszenie
6Konferencja: System organizacji opieki nad pacjentami z zaburzeniami krzepnięcia w woj.małopolskimTERMIN KONFERENCJI: 2015-05-26

PROGRAM:
1.System organizacji opieki nad pacjentami z zaburzeniami krzepnięcia w woj. małopolskim.
lek.B.Mazurek RCKiK w Krakowie 9.30-10.00.
2.Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia wykonywana dla pacjentów województwa małopolskiego
dr n med.Teresa Iwaniec Pracownia Hemostazy II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ 10.00-10.30.
3.Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez RCKiK w Krakowie w podmiotach leczniczych w latach 2013-2014 -Bank krwi, gospodarka krwią i jej składnikami. Najczęściej spotykane nieprawidłowości /niezgodności i wydawane zalecenia pokontrolne .
lek.J.Raś. mgr M.Szeląg RCKiK w Krakowie 10.30-11.00
4.Czuwanie nad bezpieczeństwem krwi –współpraca RCKiK w Krakowie z podmiotami leczniczymi w zakresie zgłaszania niepożądanych zdarzeń i reakcji u biorców krwi. lek.J.Raś RCKiK w Krakowie.11.00-11.30
5.Metody inaktywacji FFP i KKP –prezentacja firmowa.11.30-12.00
Przerwa 12.00-12.30
6. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez RCKiK w Krakowie w podmiotach leczniczych w latach 2013-2014 -Pracownia Serologii Transfuzjologicznej. Najczęściej spotykane nieprawidłowości /niezgodności i wydawane zalecenia pokontrolne .
mgr M.Matejko , mgr A.Gibała RCKiK w Krakowie. Medyczne zasady ………. wyd. III 2014 IHiT –omówienie zmian w metodyce badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej mgr M.Matejko RCKiK w Krakowie 12.30-13.00
7.Wyniki kontroli jakości prowadzonej w latach 2013-2014 przez DIT RCKiK w Krakowie w Pracowniach Serologii Transfuzjologicznej woj.małopolskiego mgr M.Matejko RCKiK w Krakowie. 13.00-13.30
2015-05-18 2015-05-18 12:42
7Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej w 2015 roku:12.01.2015 - 16.01.2015
02.02.2015 - 06.02.2015
02.03.2015 - 06.03.2015
13.04.2015 - 17.04.2015
04.05.2015 - 08.05.2015
08.06.2015 - 12.06.2015
07.09.2015 - 11.09.2015
05.10.2015 - 09.10.2015
02.11.2015 - 06.11.2015
30.11.2015 - 04.12.2015
2015-01-14 2015-01-14 14:34
8Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej w 2014 roku13.01-17.01.2014
17.02-21.02.2014
10.03-14.03.2014
07.04-11.04.2014
05.05-09.05.2014
09.06-13.06.2014
08.09-12.09.2014
06.10-10.10.2014
03.11-07.11.2014
01.12-05.12.2014
2013-09-30 2013-09-30 13:23
9Szkolenia lekarzy stażystów Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej w 2013 roku:

07.01-11.01.2013r.
04.02-08.02.2013r.
04.03-08.03.2013r.
08.04-12.04.2013r.
06.05-10.05.2013r.
02.09-06.09.2013r.
09.09-13.09.2013r.
07.10-11.10.2013r.
04.11-08.11.2013r.
02.12-06.12.2013r.
2013-04-17 2013-06-14 13:17
10Szkolenie dla lekarzy. RCKiK w Krakowie informuje, że organizuje w dniach 26.03.2018 – 28.03.2018 r. kurs specjalistyczny przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii ogólnej – moduł podstawowy pn. „Transfuzjologia, w tym przetaczanie krwi i jej składników”.
Kierownik naukowy: lek. Beata Mazurek
Kurs nieodpłatny.
Zgłoszenia wyłącznie przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs dostępnego na stronie CMKP w Warszawie.
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest odpowiednia liczba uczestników.
Serdecznie zapraszamy do jak najszybszego wypełniania formularza zgłoszeniowego.
26.03.2018 - 28.03.20182018-03-12 12:29

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress