SUKCESYWNE DOSTAWY ZESTAWÓW INIEKCYJNYCH NA POTRZEBY RCKiK W KRAKOWIE

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 11 - 19
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej progu bagatelności (130 000,00 zł netto).
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy zestawów iniekcyjnych. Szczegółowe wymagania odnoszące się do jakości i prognozowanych ilości zawiera zaproszenie do złożenia oferty.

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

Data składania ofert: 2021 - 11 - 24
Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2021 - 11 - 24
Godzina otwarcia: 12:05
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/11/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-ZP-47_21.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Data publikacji: 2021 - 11 - 19

Zapytanie ofertowe ZP-41/21

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content