RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 05 - 24
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 1000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot sprzedaży :  używane środki trwałe –  Samochód Opel Movano/ładowność do 3,5 tony/9 miejsc.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego stan techniczny określa załączona wycena/ekspertyza techniczna .

Szczegóły w załączonym SIWZ

Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji i sposób porozumiewania się:

Każdy uczestnik może złożyć zapytanie dotyczące przedmiotu przetargu. Sprzedający udzieli odpowiedzi niezwłocznie ustnie i  pisemnie w terminie trzech dni na adres e-mail podany przez pytającego i na stronie www Zamawiajacego, gdzie jest prowadzone postępowanie.  Uczestnicy mogą obejrzeć środek trwały, które jest  przedmiotem przetargu w każdy dzień  roboczy w godz. od 12 –tj do 15-tej  w siedzibie sprzedającego – Os. Na skarpie 66a. Osoba kontaktowa w sprawie oględzin: Marcin Kucharski/Tel: 661 926 115.

Szczegóły w załączonym SIWZ

Data składania ofert: 2021 - 06 - 02
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 11;00
Data otwarcia: 2021 - 06 - 02
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 12:00

Szczegóły w załączonym SIWZ
Informacje dodatkowe:

1) Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu na sprzedaż środka trwałego wymienionego w pkt 3. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane    z przygotowaniem oferty.

2) Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019r (Dz.U.2019.2019 ze zm.)

3) Zastosowany tryb sprzedaży: przetarg na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Szczegóły w załączonym SIWZ

Data publikacji: 2021 - 05 - 24

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 05 - 24

Wycena/ekspertyza techniczna

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 06 - 02

Informacja z otwarcia ofert

W oznaczonym czasie na składanie ofert, oferty złożyli:

-Firma handlowo-Usługowa „ITP” Jacek Dziankowski, ul Dworcowa/Olsztyn, 10-437 Olsztyn. Cena oferty: 2 389,00 zł.

– SL Moto Sylwia Lazarek, ul Kwietniowa/Zawiercie, 42-400 Zawiercie. Cena oferty:                     1 010,00 zł.

Umowa kupna sprzedaże zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował wyższą ceną za przedmiot sprzedaży.

Niniejsza informacja nie ma załącznika.

Ściągnij załącznik
Skip to content