Relacja z otwarcia nowej lokalizacji Terenowego Oddziału w Wadowicach

Fotorelacja z otwarcia nowej lokalizacji Terenowego Oddziału w Wadowicach – os.Kopernika 10/6, które nastąpiło 26 maja.

Punkt krwiodawstwa w Wadowicach istnieje od 1957 r., a od 1999 r. już jako Oddział Terenowy jest w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Krakowie.
Od tego czasu oddziałem kieruje st. pielęgniarka koordynująca Pani Janina Flasza.
Terenowy Oddział w Wadowicach od 2015 r. funkcjonował jako pełnoprofilowy oddział, w którym odbywała się kwalifikacja krwiodawców, pobieranie Krwi Pełnej, preparatyka i bank krwi. Aktualnie TO jest punktem poboru krwi pobiera rocznie ok. 5500 jednostek krwi pełnej.

Skip to content