1 marca 2019

Materiały medyczne jednorazowe, środki ochrony osobistej i pojemniki na odpady

26 lutego 2019

Materiały do pobierania, analityki krwi i jej składników (probówki, igły motylkowe)

26 lutego 2019

Dzierżawa kontenera do przechowywania osocza w ujemnej temperaturze

15 marca 2018

Zestawy do pobierania krwi i jej składników oraz filtry do krwi

15 lutego 2018

Materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników (probówki, igły motylkowe, staza)

9 lutego 2018

Materiały medyczne jednorazowe, środki ochrony osobistej i pojemniki na odpady

31 stycznia 2018

Plan przetargów 2018

30 grudnia 2017

Analizator do badań serologicznych

13 grudnia 2017

Materiały medyczne jednorazowe

6 grudnia 2017

Dostawy artykułów spożywczych

29 listopada 2017

Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza

22 listopada 2017

Dostawy odczynników do badania krwi

17 października 2017

Dostawa samochodu typu mini-bus do 3,5 tony DMC (Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników)

10 października 2017

Wymiana okien w budynku RCKiK w Krakowie

9 października 2017

Dostawy artykułów spożywczych

5 października 2017

Dostawa samochodu typu mini-bus do 3,5 tony DMC (Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników)

1 września 2017

Sprzęt medyczny do pobierania i preparatyki krwi oraz sprzęt chłodniczy

11 sierpnia 2017

Zestawy do pobierania krwi i jej składników

9 sierpnia 2017

Dzierżawa separatorów komórkowych

21 czerwca 2017

Dostawy 67 000 sztuk nożyków do zgrzewarki TSCDII firmy TERUMO

  • A  A  A  A  
Skip to content