Plan zamówień publicznych na rok 2021. UWAGA, wszystkie postępowania pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 01 - 29
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Nie dotyczy
Przedmiot Zamówienia:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Data składania ofert: 2021 - 01 - 29
Godzina składania ofert: Nie dotyczy
Data otwarcia: 2021 - 01 - 29
Godzina otwarcia: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe:

Informujemy, że obecnie prowadzone postępowania przetargowe są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

 

Data publikacji: 2021 - 01 - 29

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 1

 

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2021r. nr 2021/BZP 0004383/01/P

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 03 - 01

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 2

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2021r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 07

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 3

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2021r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 11

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 4

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2021r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 05 - 18

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 5

 

Korekta planu zamówień z dnia 18.05.2021r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 07 - 16

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 6

 

Korekta planu zamówień z dnia 18.05.2021r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 19

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wersja nr 7

 

Korekta planu zamówień z dnia 19.08.2021r.

Ściągnij załącznik
Skip to content