Wstrzymane wydawanie Kart Identyfikacyjnych Grupy Krwi
30 października 2020
Podziękowanie Ministra Sławomira Gadomskiego
10 grudnia 2020

SZCZEGÓŁY Uruchamiamy dla Was rejestrację on-line! Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie prosi o oddawanie  osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, mają po przetoczeniu zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt  wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  2. Minął okres co najmniej 14 dni od ustąpienia objawów albo 14 dni od zakończenia izolacji
  3. Są w wieku 18-65 lat,
  4. Spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK w Krakowie – tel.:  663 – 560 – 300  lub 661 – 926 – 116  dostępny w dniach poniedziałek – piątek  w godz. 07:30 – 16:30, sobota – niedziela w godz. 09:00 – 14:00  

W przypadku niedodzwonienia się na w/w numery telefonów uprzejmie prosimy o przesłanie maila z podaniem numeru telefonu – skontaktujemy się z Państwem.

            Skrzynka mailowa: dzial.dawcow@rckik.krakow.pl

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane ,a pozostałe elementy komórkowe krwi  są zwrotnie przetaczane krwiodawcy przez to samo wkłucie. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min. Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

 

            Jeśli pobranie osocza metoda plazmaferezy będzie utrudnione, ozdrowieniec może oddać krew pełną, z której pozyskamy osocze do leczenia chorych na COVID  19 oraz krwinki czerwone do leczenia innych chorych potrzebujących transfuzji krwi.

Skip to content