Wstrzymane wydawanie Kart Identyfikacyjnych Grupy Krwi
30 października 2020
28.11.2020 (sobota) – zapraszamy do oddania krwi w siedzibie RCKiK w Krakowie
23 listopada 2020

Slide Jesteś ozdrowieńcem. ZADZWOŃ! 663 560 300, 661 926 116, 603 697 534 Dowiedz się więcej ... Nie sztuką jest współczuć sztuką jest wspomóc ... Ekipy wyjazdowe

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie prosi o oddawanie  osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, mają po przetoczeniu zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt  wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  2. Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji
  3. Są w wieku 18-65 lat,
  4. Spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK w Krakowie – tel.:  663 – 560 – 300  lub 661 – 926 – 116 lub 603 – 697 – 534  dostępny w dniach poniedziałek – piątek                w godz. 07:30 – 16:30, sobota – niedziela w godz. 09:00 – 14:00  

Skrzynka mailowa: dzial.dawcow@rckik.krakow.pl

Zapraszamy do zgłaszania mailowego z podaniem numeru telefonu; skontaktuje się z Państwem lekarz RCKiK w Krakowie

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane ,a pozostałe elementy komórkowe krwi  są zwrotnie przetaczane krwiodawcy przez to samo wkłucie. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min. Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

 

            Jeśli pobranie osocza metoda plazmaferezy będzie utrudnione, ozdrowieniec może oddać krew pełną, z której pozyskamy osocze do leczenia chorych na COVID  19 oraz krwinki czerwone do leczenia innych chorych potrzebujących transfuzji krwi.

Skip to content