OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO W CELU WYBUDOWANIA NA DZIAŁCE NR EW. 37 OBR. 89 PRZY UL. SIENKIEWICZA 55 W NOWYM SĄCZU TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKIK W KRAKOWIE WRAZ Z PROJEKTEM ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I UZYSKANIE WYMAGANYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA – UZGODNIEŃ, ZEZWOLEŃ LUB POZWOLEŃ LUB DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH.

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2022 - 01 - 14
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 130 000 zł netto.
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie na działce nr ew. 37 obr. 89 przy ul. Sienkiewicza 55 w Nowym Sączu Terenowego Oddziału RCKiK w Krakowie wraz z projektem rozbiórki istniejących budynków i uzyskanie wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów – uzgodnień, zezwoleń lub pozwoleń lub decyzji administracyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

Data składania ofert: 2022 - 01 - 21
Godzina składania ofert: 15:00
Data otwarcia: 2022 - 01 - 21
Godzina otwarcia: 15:02
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/01/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Z-01_22.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Data publikacji: 2022 - 01 - 14 Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2022 - 01 - 14 Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content