Opracowanie koncepcji wielobranżowej dla powtarzalnych układów technologicznych, które będą stanowić podstawę do projektowania i realizacji kompaktowych energooszczędnych systemów w obiektach Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 03 - 16
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej progu 130 000 zł netto.
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu koncepcji wielobranżowej dla powtarzalnych układów technologicznych, które będą stanowić podstawę do projektowania i realizacji kompaktowych energooszczędnych systemów w obiektach Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Wymagania technologiczne dotyczące realizacji systemowych powtarzalnych układów terenowych oddziałów RCKiK w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność lecznicą (Dz. U. z 2019 r.poz.595: zm. Dz. U. z 2020 r poz.1943.). Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zamierza wprowadzić optymalne i energooszczędnie rozwiązania techniczne i technologiczne w swoich oddziałach terenowych ujętych w załączniku i określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Centrum w oparciu o Załącznik Nr 4 do rozporządzenia. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

Data składania ofert: 2021 - 03 - 22
Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2021 - 03 - 22
Godzina otwarcia: 12:05
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

Data publikacji: 2021 - 03 - 16

Zapytanie ofertowe ZP-10/21

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 03 - 19

Zapytanie ofertowe po zmianach z 19.03.2021r.

Ściągnij załącznik
Skip to content