Opracowanie dokumentacji utworzenia miejsc parkingowych na działce przy ulicy Prochowej w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 07 - 03
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Do 30 000,00 EUR netto po kursie 4,2693 zł/EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opracowanie dokumentacji utworzenia miejsc parkingowych na działce przy ulicy Prochowej w Krakowie.

Szczegóły w załączonej dokumentacji.

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w załączonej dokumentacji.

 

 

Data składania ofert: 2020 - 07 - 10
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 11:00

Miejsce składania:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. nr 4.15 (IV piętro - Sekretariat) w terminie do dnia 10.07.2020 r., do godz. 11:00. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych kopertach zawierających znak sprawy, dane teleadresowe Wykonawcy i dopisek ”Przetarg na dokumentację parkingu, nie otwierać przed dniem 10.07.2020r i godziną 11:15. Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy wykonanie dokumentacji.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
Data otwarcia: 2020 - 07 - 10
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:15
Informacje dodatkowe:

Osoba do kontaktu:

Edyta Morozewicz, tel.: 12 261 88 10, mail: e.morozewicz@rckik.krakow.pl

Krzysztof Zając, tel.: 12 261 88 18, mail: k.zajac@rckik.krakow.pl

Data publikacji: 2020 - 07 - 03

Zapytanie ofertowe

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 03

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 03

Oświadczenie RODO, proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Skip to content