Oferta pracy dla specjalisty ds. zamówień publicznych – rekrutacja zakończona

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Krakowie

 zatrudni:   specjalistę ds. zamówień publicznych

miejsce pracy : Kraków

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych , ustawy o Finansach publicznych poparte szkoleniami w przeciągu ostatnich trzech lat,
 • Co najmniej 4 lata praktycznego doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych,
 • Praktyczna znajomość tworzenia SIWZ, Umów, OPZ
 • Znajomość elektronizacji ZP
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera  i urządzeń peryferyjnych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dokładność, terminowość

Doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych będzie dodatkowym atutem.

Zadania :

 • Przygotowanie dokumentacji rocznych potrzeb jednostki
 • sporządzenie rocznego planu zakupów  i usług (ilościowo-wartościowego)
 • sporządzanie wniosków  o wszczęcie postępowania przetargowego, SIWZ, umów
 •  uczestniczenie w postępowaniach przetargowych, ogłaszanie postępowań i  wyników, prowadzenie rejestru i sporządzenie rocznego sprawozdania

Oferujemy :

Zatrudnienie w  ramach umowy o pracę w w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczenia socjalne,

*Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) –wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO ( zasady przesyłania CV dostępne w zakładce : „Kariera” na stronie internetowej RCKiK w Krakowie) na adres email: a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11

Oferta aktualna do: 30 września 2020 r.

Dziękujemy za wszystkie przesłane oferty. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

* niedopełnienie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, wyklucza przyjęcie dokumentów. Dokumenty, które nie będą zawierać zgody o której mowa, będą usuwane.

Informacja dla kandydatów do pracy

 1. Od kandydatów  do pracy wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (przez nich wskazanych) oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Jeśli Pan/Pani chce dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy koniecznie w aplikacji należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.
 3. Jeśli Pan/Pani chce, może dodatkowo wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę: „Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”
 4. Warto wiedzieć, że:
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych;
 6. nasza siedziba mieści się w Krakowie 31-540 przy ul. Rzeźniczej 11;
 7. z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo na adres: iodo@rckik.krakow.pl
 • dostęp do Pana/Pani danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;
 • po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy, chyba że zgodzi się Pan/Pani na wykorzystanie swojego CV w kolejnych procesach rekrutacji (max. do 1 roku);
 • my dbamy o ochronę Pana/Pani danych osobowych, a Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pan/Pani też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia;
 • Jeśli Pan/Pani zechce, w każdym momencie może odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
Skip to content