Oferta pracy dla specjalisty ds. kadrowo – płacowych – rekrutacja zakończona

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Krakowie

zatrudni:  specjalistę ds. kadrowo-płacowych

miejsce pracy : Kraków

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie kierunkowe
 • Doskonała znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Co najmniej 5-letnie praktyczne doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. kadrowo-płacowych w dużej firmie (powyżej 200 pracowników)
 • Praktyczna znajomość przepisów dotyczących rozliczania czasu pracy (podstawowego
   i równoważnego)
 • Umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych , Płatnik Zus, PUE ZUS
 • Mile widziane doświadczenie we wdrażaniu PPK
 • Nastawienie na współpracę, wdrażanie nowych rozwiązań

Doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych będzie dodatkowym atutem.

Główne Zadania :

 • Obsługa kadrowo –płacowa pracowników (prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie umów o pracę, aneksów, umów zlecenia, świadectw pracy, zaświadczeń)
 • Sporządzanie dokumentów do GUS, ZUS, US i sprawozdawczości do MZ i NCK
 • Rozliczanie czasu pracy i zarządzanie absencjami
 • Pomoc w naliczaniu wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczeń społecznych, obsługa PPK
 • Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu administracji personalnej

Oferujemy :

 • Zatrudnienie w prestiżowej instytucji, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, dofinansowanie do wypoczynku

*Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres email:  a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11

wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO ( zasady przesyłania CV dostępne w zakładce : „Kariera” na stronie internetowej RCKiK w Krakowie)

Oferta aktualna do: 30.11 2020 r.

Dziękujemy za wszystkie przesłane oferty. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami!

* niedopełnienie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, wyklucza przyjęcie dokumentów. Dokumenty, które nie będą zawierać zgody o której mowa, będą usuwane.

Informacja dla kandydatów do pracy

 1. Od kandydatów  do pracy wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (przez nich wskazanych) oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Jeśli Pan/Pani chce dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy koniecznie w aplikacji należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.
 3. Jeśli Pan/Pani chce, może dodatkowo wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę: „Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”
 4. Warto wiedzieć, że:
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych;
 6. nasza siedziba mieści się w Krakowie 31-540 przy ul. Rzeźniczej 11;
 7. z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo na adres: iodo@rckik.krakow.pl
 • dostęp do Pana/Pani danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;
 • po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy, chyba że zgodzi się Pan/Pani na wykorzystanie swojego CV w kolejnych procesach rekrutacji (max. do 1 roku);
 • my dbamy o ochronę Pana/Pani danych osobowych, a Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pan/Pani też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia;
 • Jeśli Pan/Pani zechce, w każdym momencie może odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
Skip to content