Oferta pracy dla pielęgniarki / ratownika medycznego -rekrutacja zakończona

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Krakowie

pilnie zatrudni: pielęgniarkę/ratownika medycznego


 
 Wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub tytuł zawodowy ratownika medycznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w weekendy
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych

Zakres zadań:  pielęgniarki/ratownika medycznego:

 • pobieranie krwi i jej składników oraz próbek krwi zgodnie z procedurami
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 • opieka nad krwiodawcami i udzielanie pomocy medycznej.
 • udział w akcjach wyjazdowych poboru krwi
 • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozytywne kształtowanie wizerunku RCKiK

Oferujemy :

Zatrudnienie w  ramach umowy o pracę, świadczenia socjalne, dofinansowanie do wczasów, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

*Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV )wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO na adres email: a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11

Na oferty czekamy do 30.11.2021 r.

Dziękujemy za wszystkie przesłane oferty. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.                                         

Informacja dla kandydatów do pracy

 1. Od kandydatów  do pracy wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (przez nich wskazanych) oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Jeśli Pan/Pani chce dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy koniecznie w aplikacji należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.
 3. Jeśli Pan/Pani chce, może dodatkowo wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę: „Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”
 4. Warto wiedzieć, że:
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych;
 • nasza siedziba mieści się w Krakowie 31-540 przy ul. Rzeźniczej 11;
 • z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo na adres: iodo@rckik.krakow.pl
 • dostęp do Pana/Pani danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;
 • po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy, chyba że zgodzi się Pan/Pani na wykorzystanie swojego CV w kolejnych procesach rekrutacji (max. do 1 roku);
 • my dbamy o ochronę Pana/Pani danych osobowych, a Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pan/Pani też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia;
 • Jeśli Pan/Pani zechce, w każdym momencie może odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content