RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 07 - 23
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 139 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 

 Dostawy i sprzedaż odczynników do IVD do jednoczesnego wykrywania  materiału genetycznego wirusów  HBV DNA, HCV RNA,HIV RNA w pojedynczych donacjach  osocza metodą automatyczną  wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi  i  eksploatacyjnymi do przebadania 20 000 donacji na użytkowanej przez Zamawiającego aparaturze Panther System firmy Grifols.

Szczegóły w SIWZ

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ

Data składania ofert: 2020 - 07 - 31
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2020 - 07 - 31
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia będzie dobywać się drogą elektroniczna na wskazany przez Wykonawcę adres email lub numer faksu.

Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów  będzie odbywało  drogą elektroniczną  na  adres: sekretariat@rckik.krakow.pl               i k.zajac@rckik.krakow.pl lub tradycyjną: listownie lub faksem na numer 12 261 88 22. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów elektronicznie należy takie dokumenty opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów faksem, należy takie oświadczenia i dokumenty złożyć także listownie.

Zamawiający informuje, że przekazywanie wszelkich zapytań i odpowiedzi  do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie na wskazane powyżej adresy e-mail i numer faksu zamawiającego, z tym że składając zapytanie faksem, prosimy o skierowanie go również na wskazane powyżej adresy e-mail .

Data publikacji: 2020 - 07 - 23

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 23

Ogłoszenie o zamówieniu

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 23

Klauzula RODO,

proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 31

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 03

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content