RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 11 - 02
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 139 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 

Część I – Odczynniki do aparatury Konelab 30 ISE Będącego własnością Zamawiającego.

Część II – Odczynniki do aparatów ACL 9000 i ACL TOP 300 CTS.

 

Szczegóły w SIWZ

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ

Data składania ofert: 2020 - 11 - 10
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Oferty składa się w formie papierowej - kurierem, osobiście lub pocztą na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2020 - 11 - 10
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ

Data publikacji: 2020 - 11 - 02

Ogłoszenie o zamówieniu

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 02

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 02

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 02

Klauzula RODO, proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 05

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 10

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 24

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content