Odbiór, transport i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych w tym przeterminowanych leków

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 08 - 14
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 139 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych w tym przeterminowanych leków.

 

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia :
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych– w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia w ciągu 12 miesięcy w tym przeterminowanych leków –nie więcej niż 100 kg w ciągu 12 miesięcy.
Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
-60% – cena obliczana proporcjonalnie (do 6 punktów),
-40% – (dodatkowo do 4 punktów) termin płatności faktury. 7-14 dni – 1 pkt.; 15-30 dni – 2 pkt.; 31-45 dni – 3 pkt.; 46-60 dni -4 pkt.
Pod częścią cenowa oferty proszę podać oferowany termin płatności.
3. Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

 

Szczegóły w SIWZ

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ

Data składania ofert: 2020 - 08 - 24
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00

Uwaga: przesuniecie terminu składania ofert na 26.08.2020r., godz. 10:00

Aktualizacja na dzień 25.08.2020r: przesuniecie terminu składania ofert na 28.08.2020r., godz. 10:00
Data otwarcia: 2020 - 08 - 24
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00

Uwaga: przesuniecie terminu otwarcia ofert na 26.08.2020r., godz. 11:00

Aktualizacja na dzień 25.08.2020r: przesuniecie terminu otwarcia ofert na 28.08.2020r., godz. 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/08/oglosz-o-wynikach.pdf
Ściągnij plik
Data: 20200917
Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ

Data publikacji: 2020 - 08 - 14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 14

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 14

Oświadczenie RODO – proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 20

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 21

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 25

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 28

Informacja z otwarcia ofert

Ściągnij załącznik
Skip to content