Materiały jednorazowe wykorzystywane w procesie pobierania i preparatyki krwi

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 11 - 07
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 130 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Część I – Nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe – 80 000 sztuk,

Część II – Pojemniki plastikowe na odpady medyczne  – 20 500 sztuk,

Część III – Poloplaster na tkaninie 5×2,5 – 14 000 sztuk,

Część IV – Kompres jałowy –220 000 sztuk,

Część V – Zestaw iniekcyjny (gazik mokry+ gazik suchy) –  130 000 sztuk,

Część VI – Podkłady higieniczne,

Część VII – Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 210 000 sztuk,

Cześć VIII  -Wskażniki napromieniania preparatów krwi – 15 000 sztuk,

Cześć IX  – Staza w rolkach – 2 500 rolek po 25 sztuk w rolce.

Szczegóły w załączonym SIWZ.

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w załączonym SIWZ

Data składania ofert: 2020 - 11 - 20
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Składanie ofert tradycyjnie pocztą, osobiście lub kurierem.
Szczegóły w SIWZ
Data otwarcia: 2020 - 11 - 20
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia będzie dobywać się drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email lub numer faksu.

Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów (za wyjątkiem ofert)  będzie odbywało  drogą elektroniczną  na  adres: sekretariat@rckik.krakow.pl   i k.zajac@rckik.krakow.pll  lub tradycyjną: listownie lub faksem na numer 12 261 88 22. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów elektronicznie należy takie dokumenty opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów faksem, należy takie oświadczenia i dokumenty złożyć także listownie.

Zamawiający informuje, że przekazywanie wszelkich zapytań i odpowiedzi  do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie na wskazane powyżej adresy e-mail i numer faksu zamawiającego, z tym że składając zapytanie faksem, prosimy o skierowanie go również na wskazane powyżej adresy e-mail.

Data publikacji: 2020 - 11 - 07

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 07

Ogłoszenie o zamówieniu

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 07

Klauzula Rodo – proszę dołączyć do oferty.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 17

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 20

Informacja z otwarcia ofert

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 11

Wyniki Postępowania przetargowego

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 17

Sprostowanie rozstrzygnięcia w Części II

Ściągnij załącznik
Skip to content