Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
 

Napisz do nasL.p.Dział / pracowniaTelefonKierownikE-mail
1Dyrektor12 261 88 20mgr Łukasz Gulińskisekretariat[at]rckik.krakow.pl
2Zastępca dyrektora ds. medycznych12 261 88 26lek. Jolanta Raśj.ras[at]rckik.krakow.pl
3Sekretariat12 261 88 20
fax 12 261 88 22
sekretariat[at]rckik.krakow.pl
4Główny Księgowy12 261 88 30mgr Zofia Odelga - Trzopz.odelga[at]rckik.krakow.pl
5Dział Finansowo - Księgowy 12 261 88 31
12 261 88 32
12 261 88 33
fax 12 261 88 34
ksiegowosc[at]rckik.krakow.pl
6Dział Ekonomiczno- Administracyjny12 261 88 10mgr Edyta Morozewicz e.morozewicz[at]rckik.krakow.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych12 261 88 18k.zajac[at]rckik.krakow.pl
Magazyn12 644 90 09magazyn[at]rckik.krakow.pl
7Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr12 261 88 14mgr Anna Kulka a.kulka[at]rckik.krakow.pl
praktyki[at]rckik.krakow.pl
8Sekcja ds. promocji i szkoleń zewnętrznych
(akcje krwiodawstwa)
12 261 88 40promocja[at]rckik.krakow.pl
9Sekcja techniczna12 261 88 80
12 261 88 81
mgr Tomasz Majka t.majka[at]rckik.krakow.pl
10Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP12 642 23 67mgr inż. Łukasz Libera l.libera[at]rckik.krakow.pl
11Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony p.poż12 642 23 67l.libera[at]rckik.krakow.pl
12Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych12 261 88 21
13Dział Zapewnienia Jakości12 261 88 57mgr Małgorzata Szeląg m.szelag[at]rckik.krakow.pl
Pracownia Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej 12 261 88 56dzj[at]rckik.krakow.pl
14Samodzielne stanowisko pracy pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością12 261 88 57m.szelag[at]rckik.krakow.pl
15Dział Dawców12 261 88 16lek. Iwona Czerwińska - Rosa i.czerwinska[at]rckik.krakow.pl
Rejestracja12 261 88 03
12 261 88 04
fax 12 261 88 05
rejestracja.dawcow[at]rckik.krakow.pl
Gabinet lekarski12 261 88 16dzial.dawcow[at]rckik.krakow.pl
16Dział Pobierania12 261 88 45mgr Joanna Bieniekj.bieniek[at]rckik.krakow.pl
Pobieranie składników krwi metodą cytaferezy12 261 88 44
Pobieranie krwi pełnej i metodą plazmaferezy12 261 88 45
17Dział Laboratoryjny12 261 88 75mgr Magdalena Matejkom.matejko[at]rckik.krakow.pl
17aPracownie Immunologii Transfuzjologicznej
Pracownia grup krwi dawców12 261 88 74
12 261 88 78
mgr Katarzyna Bydłoń serologia.dawcow[at]rckik.krakow.pl
k.bydlon[at]rckik.krakow.pl
Pracownia badań konsultacyjnych12 261 88 77
723 360 800
mgr Karolina Majewska - Rochowiak p.konsultacyjna[at]rckik.krakow.pl
k.majewska[at]rckik.krakow.pl
Pracownia HLA12 261 88 70hla[at]rckik.krakow.pl
17bPracownia Diagnostyki Czynników Zakaźnych 12 261 88 63mgr Agnieszka Świerk wirusy[at]rckik.krakow.pl
17cLaboratorium Diagnostyki Medycznej12 261 88 91
12 261 88 90
p.o. mgr Anna Leśniewska a.lesniewska [at]rckik.krakow.pl
laboratorium[at]rckik.krakow.pl
18Dział Preparatyki12 261 88 50
12 261 88 55
12 261 88 53
723 570 800
mgr Tomasz Czerwiec t.czerwiec[at]rckik.krakow.pl
preparaty[at]rckik.krakow.pl
19Dział Ekspedycji - kierownik12 261 88 95lek. Beata Mazurekb.mazurek[at]rckik.krakow.pl
Dział Ekspedycji / alarmowy12 644 09 99
605 604 761
Wydawanie składników krwi12 261 88 99
fax 12 261 88 98
ekspedycja[at]rckik.krakow.pl
Sekcja Rozliczeniowo – Sprawozdawcza12 261 89 00
12 261 89 01
rozliczenie[at]rckik.krakow.pl
20Dział Farmacji Szpitalnej 12 261 88 94mgr Marta Łukaszukm.lukaszuk[at]rckik.krakow.pl
21Gabinet badań profilaktycznych pracowników12 261 88 15
22Administrator Systemów Informatycznych12 261 88 08NetSoft informatyka[at]rckik.krakow.pl
23Samodzielne stanowisko pracy Inspektora Ochrony Danych12 261 88 41iodo[at]rckik.krakow.pl

 

 

 

Apel do krwiodawców .

 

Zwracamy się z apelem  do Honorowych Dawców Krwi  oraz kandydatów na Honorowych Dawców Krwi o zgłaszanie się do Centrum na ul. Rzeźniczej 11 lub wybranego Terenowego Oddziału RCKiK w celu oddania krwi.

 

 

Szczególnie apelujemy o zgłaszanie  się  krwiodawców Rh minus.

 

 Zapewniamy, że wprowadzony przez nas w okresie pandemii system prekwalifikacji  zapewnia bezpieczeństwo wszystkim zdrowym osobom chcącym oddać krew.

 

 

Zaproszenie - pobierz plik

Skip to content