Wspólnie z Marszałkiem Witold Kozłowski i Urzędem Marszałkowskim Małopolska rozpoczęliśmy kampanię „Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię”. Ideą przedsięwzięcia jest promocja honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców naszego regionu.

Sytuacja jest bardzo trudna – krwi nieustannie brakuje. Stacjom krwiodawstwa udaje się zebrać jedynie jedną trzecią zapotrzebowania na krew, o którą apelują małopolskie szpitale. Jej brak może spowodować m.in. opóźnienie zaplanowanych już operacji. Liczymy, że nasza akcja otworzy ludzkie serca i każdy kto będzie mógł zdecyduje się pomóc potrzebującym.

– W Małopolsce jest tysiące ofiarnych osób, które są gotowe oddać krew. Podczas tej akcji promocyjnej przekażemy im niezbędne informacje na temat krwiodawstwa i procedur oddawania krwi. A dzięki decyzji samorządu województwa o zakupie krwiobusa będziemy mogli pobierać krew w dużo większej liczbie miejsc na terenie województwa – mówi Łukasz Guliński, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Z powodu pandemii we wszystkich stacjach krwiodawstwa wprowadzono rygorystyczne procedury. Krwiodawcy muszą wypełnić specjalną ankietę, dzięki której można już na wstępnym etapie wykluczyć możliwość oddania krwi przez osoby z grupy potencjalnie zagrożonej zakażeniem. Potem krew przechodzi niezbędne badania: morfologiczne, wirusologiczne i serologiczne. Do czasu uzyskania właściwych wyników jest przechowywana w sterylnych warunkach w dziale preparatyki. Dopiero później jest przekazywana do działu ekspedycji. 

– Okres wakacyjny, a także nieustanna walka z pandemią COVID-19 sprawiły, że drastycznie spadła liczba dawców krwi, a co za tym idzie magazyny krwi zaczęły świecić pustkami. Sytuacja jest wręcz dramatyczna. Dlatego też ruszamy z kampanią skierowaną do mieszkańców regionu, która ma na celu rozbudzenie i promocję obywatelskich postaw niesienia pomocy potrzebującym, poprzez dzielenie się tym najcenniejszym darem, jakim jest krew – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono znanych Małopolan, którzy będą zachęcać do podzielenia się cząstką siebie. Zaangażowane zostaną także punkty krwiodawstwa w całym regionie, szkoły, jak również parafie. 

Akcja skierowana do mieszkańców Małopolski rozpoczęła się 28 sierpnia. Będzie trwać przez kilka tygodni i obejmie szereg działań, które mają na celu popularyzację honorowego krwiodawstwa. Zaplanowano szeroką akcję promocyjną z wykorzystaniem m.in. bilbordów czy plakatów, a także mediów społecznościowych czy dedykowanych materiałów promocyjnych.

Skip to content