ISBT128

Kod znakowania krwi i jej składników w placówkach publicznej służby krwi zgodny ze standardem ISBT 128
Konieczność ustanowienia odpowiedniego systemu zapewniającego identyfikację krwi i jej składników określa Dyrektywa 2002/98/EC. System ten musi jednoznacznie identyfikować każdą niepowtarzalną donację i rodzaj składnika krwi. Wysoce pożądanym jest by taka identyfikacja była możliwa nie tylko w kraju wytwórcy, ale też w krajach Wspólnoty Europejskiej.

Międzynarodowy Standard ISBT 128 określa sposób identyfikacji, etykietowania krwi i jej składników, a także ludzkich tkanek i narządów. System ten został opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi (ISBT) w 1994 roku i zatwierdzony przez American Association of Blood Banks (AABB), European Blood Aliance (EBA), Food and Drug Administration (FDA) i European Plasma Fractionators Association (EPFA). Standard ISBT 128 jest zarządzany przez International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA) w USA.

Wdrożenie systemu identyfikacji i etykietowania krwi i jej składników zgodnego ze standardem ISBT 128 wnosi nową, jakość do funkcjonowania służby krwi. Do największych zalet implementacji standardu ISBT 128 należą:
- unifikacja nazw składników krwi oraz algorytmów ich produkcji,
- dostępność na etykiecie do wszystkich istotnych informacji o składniku krwi i możliwość ich automatycznego odczytania i przetwarzania, niezależnie od używanego języka, czy systemu komputerowego,
- umożliwienie automatycznego przetwarzania danych o składnikach krwi otrzymanych z innych niż macierzysta placówek służby krwi, w tym także z zagranicznych stosujących standard ISBT 128,
- znaczne ułatwienie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych statystycznych w skali całego kraju.

Decyzja o wprowadzeniu standardu ISBT 128 w polskiej służbie krwi zapadła w 2006 roku. W tym też roku polska służba krwi została zarejestrowana w ICCBBA. Polska wersja standardu ISBT 128 została opracowana przez Zespół do spraw opracowania zasad i harmonogramu wprowadzenia międzynarodowego kodu znakowania krwi i jej składników w placówkach publicznej służby krwi.

Standard ISBT 128 wprowadzono w Polsce w 2008 roku. CZYTAJ O ISBT128

Często Zadawane Pytania

Dlaczego na etykiecie osocza po karencji jest inna data preparatyki niż data pobrania?
Karencja należy do grupy głównej atrybutów, dostarcza dodatkowych informacji o składniku krwi związanych z jego przeznaczeniem. Karencja czyli ponowne zbadanie dawcy po upływie 112 dni i uzyskanie wyników negatywnych, pozwala dopuścić osocze do użytku klinicznego. Karencjonowanie jest czynnością preparatyki, gdyż wymaga przechowywania osocza , sprawdzenia wyników powtórnych badań, etykietowania po dodaniu atrybutu . Data preparatyki z tego powodu się zmienia. Nie zmieniona pozostaje data ważności.

Czy dodatkowe odwrócone cyfry występujące po numerze donacji ( flaga) oraz litera w okienku (znak kontrolny) muszą być zgodne z pozostałymi etykietami zawierającymi numery donacji umieszczonymi na pojemniku oraz czy trzeba je rejestrować w dokumentacji szpitalnej?
Numer donacji składa się z litery i 12 cyfr. Flaga czyli dwie cyfry wydrukowane poziomo po numerze donacji są stosowane przez niektóre Centra krwiodawstwa do kontroli procedur całego systemu produkcji , jego etapów. Ponieważ flagi mogą się zmieniać na różnych etapach produkcji , nie musi i /lub nie może występować zgodność w ich zakresie na poszczególnych etykietkach umieszczonych na pojemniku : etykieta z numerem donacji i flagą 00 naklejona przez osobę pobierającą krew, etykieta główna naklejona po wykonaniu badań (może być inna flaga), etykietka kontroli serologicznej jeśli jest stosowana( flaga 00). Znak kontrolny może być w Centrach stosowany wówczas , gdy numer wpisywany jest w komputer z klawiatury.
Obydwa elementy : flaga i znak kontrolny powinny być pominięte przez odbiorców , czytniki w szpitalach powinny być tak skonfigurowane aby nie czytały tych znaków , które służą wewnętrznym zastosowaniom Centrum. Nie ma potrzeby ich rejestrowania w dokumentacji szpitala. Należy posługiwać się numerem donacji przykładowo : Z5040 11 123456. Pojemniki podzielone np. . do użytku pediatrycznego mają numery umieszczone po kodzie produktu np. A0, B0, C0, D0.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content