Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że od 01.11.2013 r. zaprzestaje wydawania zaświadczeń o  oddawaniu krwi na rzecz członka rodziny lub bliskiej osoby będącego pacjentem wymagającym leczenia krwią zgodnie z ust. 20 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o Publicznej Służbie Krwi( D.U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.)
„Podmiot leczniczy wykonujący stacjonarne świadczenia zdrowotne nie może uzależnić zastosowania w leczeniu krwi od oddania krwi przez inną osobę”
Dlatego też żądanie od rodziny lub bliskich chorego imiennego zaświadczenia o oddaniu krwi jest niedopuszczalne.
Jednocześnie RCKiK w Krakowie podejmuje wszelkie działania na rzecz popularyzacji honorowego, dobrowolnego i regularnego oddawania krwi.
Zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań mających na celu zapewnienie wystarczającego, stałego depozytu składników krwi dla chorych naszego województwa.
Aby zapewnić bezpieczeństwo chorym i mając na względzie ograniczony czas przechowywania składników krwi ich zapasy w Banku RCKiK muszą być stale uzupełniane dzięki oddawaniu krwi przez honorowych dawców krwi.

  • A  A  A  A  
Skip to content