Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przypomina, że od 01.11.2013 r. zaprzestało wydawania zaświadczeń o  oddawaniu krwi na rzecz członka rodziny lub bliskiej osoby będącego pacjentem wymagającym leczenia krwią zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o Publicznej Służbie Krwi( Dz.U. z 2019, poz. 1222, z 2020 poz 567.)
„Podmiot leczniczy wykonujący stacjonarne świadczenia zdrowotne nie może uzależnić zastosowania w leczeniu krwi od oddania krwi przez inną osobę”
Dlatego też żądanie od rodziny lub bliskich chorego imiennego zaświadczenia o oddaniu krwi jest niedopuszczalne.
Jednocześnie RCKiK w Krakowie podejmuje wszelkie działania na rzecz popularyzacji honorowego, dobrowolnego i regularnego oddawania krwi.
Zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań mających na celu zapewnienie wystarczającego, stałego depozytu składników krwi dla chorych naszego województwa.
Aby zapewnić bezpieczeństwo chorym i mając na względzie ograniczony czas przechowywania składników krwi ich zapasy w Banku RCKiK muszą być stale uzupełniane dzięki oddawaniu krwi przez honorowych dawców krwi.

Skip to content