Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – jako partner projektu ,,Dotacje na działania wspierające budowanie zdolności do pobierania osocza od ozdrowieńców po przebytym COVID-19” finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, którego liderem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu podaje do publicznej wiadomości informację, że bierze w nim udział. RCKiK w Krakowie informuje, że projekt obejmuje zakupy sprzętu oraz wyposażenia do pobierania, preparatyki i przechowywania osocza od ozdrowieńców.

Skip to content