Fotorelacja z podpisania umowy dot. nowej siedziby Terenowego Oddziału w Nowym Sączu

Dnia 23.12.2021 w Ministerstwie Rozwoju i Technologii została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra Mariusza Goleckiego a RCKiK w Krakowie reprezentowanym przez dyrektor Beatę Mazurek. Umowa dotyczyła przeniesienia własności w celu doposażenia RCKiK w Krakowie o nieruchomość położoną w Nowym Sączu przy ul. Sienkiewicza 55.  RCKiK w Krakowie czyniło starania mające na celu pozyskanie nieruchomości pozwalającej na utworzenie własnej siedziby dla Terenowego Oddziału RCKiK w Nowym Sączu, który jest najprężniej działającym na terenie województwa małopolskiego pełnoprofilowym terenowym oddziałem. Personel zatrudniony w TO w Nowym Sączu pobiera rocznie od honorowych krwiodawców 6000 donacji krwi pełnej, które przetwarza do celowanych składników krwi czyli koncentratu krwinek czerwonych i osocza świeżo mrożonego. Wytworzone składniki krwi służą do leczenia pacjentów w bezpośrednim zagrożeniu życia np. po krwotoku, zabezpieczają przeprowadzenie zabiegów operacyjnych czy wspomagają liczne procesy terapeutyczne pacjentów przewlekle chorych w szpitalach powiatu nowosądeckiego.
Na pozyskanej nieruchomości powstanie budynek wyposażony w sprzęt do pobierania i preparatyki krwi odpowiadający aktualnym standardom i obsługiwany przez wykwalifikowany personel.
Powstanie nowej siedziby przyczyni się do znacznego poprawienia komfortu krwiodawców, którzy od lat licznie i ofiarnie oddają krew na terenie powiatu nowosądeckiego oraz do otrzymywania wysokiej jakości składników krwi.
Planowane jest również utworzenie w nowej siedzibie Centrum Edukacji promującego wiedzę o krwiodawstwie wśród młodzieży czyli potencjalnych krwiodawców i szkolenia dla personelu medycznego w zakresie krwiolecznictwa.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content