Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

    Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych wraz z Partnerami, którym jednym z nich jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie) ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” –   mobilny punkt poboru krwi –  krwiobus. Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19, realizowanym poprzez rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego, a wszelkie podejmowane działania koncentrują się na udzieleniu wsparcia podmiotom biorącym czynny udział w zwalczaniu skutków pandemii.

    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że bierze udział w projekcie pn. ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, w którym to projekcje zakupiło mobilny punkt poboru krwi – krwiobus (kwota dofinansowania to 2 432 520,32 PLN). Wykorzystywany on będzie w 100% na cele statutowe a w szczególności posłuży do poboru krwi i jej składników. Planowany krwiobus oparty jest o wysokopodłogowy autobus turystyczny z pięcioma stanowiskami do poboru krwi i jej składników. Uzasadnieniem zakupu  mobilnego punktu poboru krwi i jej składników jest konieczność posiadania przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, możliwości elastycznego poboru krwi w terenie, tak zwanych ekipach wyjazdowych. W czasie walki z epidemią koronowirusa, tak aby utrzymać, a nawet zwiększyć ilość pobranej krwi i jej składników, która jest niezbędna w małopolskich szpitalach.

Projekt dodatkowo obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów ochronnych i dezynfekujących, które posłużą do walki z epidemią koronowirusa na łączną kwotę dofinansowania wraz z zakupem mobilnego punktu poboru krwi: 2 991 999,99 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 69 334 161,18 PLN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content