Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania próbek osocza od 100 000 dawców

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 12 - 29
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 139 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania próbek osocza od 100 000 dawców

Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Data składania ofert: 2021 - 01 - 11
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Składanie ofert tradycyjne w formie papierowej w języku Polskim na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków.

Data otwarcia: 2021 - 01 - 11
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia będzie dobywać się drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email lub numer faksu.

Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów (za wyjątkiem ofert w formie tradycyjnej  – papierowej)  będzie odbywało  drogą elektroniczną  na  adres: sekretariat@rckik.krakow.pl , k.zajac@rckik.krakow.pll  i r.kochanski@rckik.krakow.pl lub tradycyjną: listownie lub faksem na numer 12 261 88 22. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów elektronicznie należy takie dokumenty opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów faksem, należy takie oświadczenia i dokumenty złożyć także listownie.   Zamawiający preferuje komunikację e-mailem.

Zamawiający informuje, że przekazywanie wszelkich zapytań i odpowiedzi  do zapytań Wykonawców może odbywać się tylko elektronicznie na wskazane powyżej adresy e-mail i numer faksu zamawiającego, z tym że składając zapytanie faksem, prosimy o skierowanie go również na wskazane powyżej adresy e-mail .

 

 

Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Data publikacji: 2020 - 12 - 29

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 29

Ogłoszenie o zamówieniu

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 05

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 07

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 17

Informacja z otwarcia ofert

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 21

Wynik postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content