Druki do pobrania

LpNazwaOpisPlikData publikacji
1Ankieta organizacji pracy w pracowniach Immunologii TransfuzjologicznejAnkieta organizacji pracy w pracowniach Immunologii Transfuzjologicznej i kontroli ich działania przez RCKiK/ WCKiK/CKiK MSWPobierz plik2015-04-16
2Wzory dokumentów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Wzory dokumentów :

Wzór nr 1 Książka Transfuzyjna
Wzór nr 2 Standardowa Procedura Operacyjna (SOP)
Wzór nr 3 Zamówienie indywidualne na krew lub jej składniki
Wzór nr 4 Karta identyfikacyjna grupy krwi
Wzór nr 5 Zlecenie na badanie grupy krwi
Wzór nr 6 Zlecenie na wykonanie próby zgodności
Wzór nr 7 Wynik badania grupy krwi
Wzór nr 8 Zamówienie na krew i jej składniki do pilnego przetoczenia
Wzór nr 9 Wynik próby zgodności
Wzór nr 10 Zgłoszenie niepożądanej reakcji lub zdarzenia
Wzór nr 11 Zamówienie zbiorcze na krew lub jej składniki
Wzór nr 12 Zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunologicznych
oraz autoryzacji wyników dla diagnosty laboratoryjnego i lekarza oraz zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych dla technika analityki medycznej
Wzór nr 13 Książka badań grup krwi
Wzór nr 14 Książka prób zgodności
wzór nr 15 Zlecenie na konsultacyjne badanie immunohematologiczne
wzór nr 16 Zlecenie na wykonanie badań immunohematologicznych kwalifikujących do podania immunoglobuliny anty - D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD
Wzór nr 17 Wynik badań immunohematologicznych kwalifikujących do podania immunologbuliny anty - D
Pobierz plik2017-11-14
3Protokół niewykorzystaniaProtokół Niewykorzystania Składnika KrwiPobierz
plik
2018-03-05
4Protokół reklamacjiProtokół Reklamacji Składnika KrwiPobierz plik2010-04-30
5Formularze zapotrzebowania na koncentraty czynników krzepnięciaZamówienia indywidulne na koncentrat czynnika krzepnięcia:

Wzór 1 Zamówienie indywidualne na koncentrat czynnika krzepnięcia
Wzór 2 Zamówienie indywidualne na koncentrat czynnika krzepnięcia - Hemofilia B
Wzór 3 Zamówienie indywidualne na koncentrat czynnika krzepnięcia - Hemofilia A
Wzór 4 Zamówienie indywidualne na koncentrat czynnika krzepnięcia - Niedobór czynnik XIII
Wzór 5 Zamówienie indywidualne na koncentrat czynnika krzepnięcia - Niedobór czynnik VII Hypoprokonwertynemia
Wzór 6 Zamówienie indywidulne na koncentrat czynnika krzepnięcia - Niedobór czynnika II lub X, Złożony niedobór czynników II, VII, IX, X
Wzór 7 Zamówienie indywidualne na koncentrat czynnika krzepnięcia - Hypo-, Dys- lub A-fibrynogenemia
Wzór 8 Zamówienie indywidualne na koncentrat czynnika krzepnięcia/desmopresyny - Choroba von Willebranda
Pobierz plik2019-10-01
6Skierowanie do RCKiK w celu wykonania PRP - osocza bogatopłytkowegoSkierowanie do RCKiK w Krakowie w celu wykonania sztucznych łezKarta zabiegów autotransfuzji
Skierowanie do RCKiK w celu wykonania PRP - osocza bogatopłytkowegoSkierowanie do RCKiK w Krakowie w celu wykonania sztucznych łez
Karta zabiegów autotransfuzji
Pobierz plikPobierz plik


Pobierz plik
2019-03-06
7Zamówienie indywidualne na immunoglobulinę anty - DZamówienie indywidualne na immunoglobulinę anty - DPobierz plik2017-02-02
8Wniosek klienta zewnętrznego o spotkanie z przedstawicielami RCKiK w Krakowie Wniosek klienta zewnętrznego o spotkanie z przedstawicielami RCKiK w Krakowie Pobierz plik2022-06-30
9Wzory dokumentów dot. koncentratu granulocytarnegoWzór 1 Karta zgłoszenia zamówienia na koncentrat granulocytarny

Wzór 2 Zlecenie dla RCKiK na wykonanie zabiegu leukaferezy automatycznej u kandydata/krwiodawcy u którego przeprowadzono stymulację czynnikiem wzrostu G-CSF
Pobierz plik

Pobierz plik
2017-05-23
10Zgłoszenie wykrytego w podmiocie leczniczym zdarzenia niepożądanego potencjalnie zwiększającego ryzyko wystąpienia niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej , jednak niezwiązanego bezpośrednio z zabiegiem przetoczenia krwi i jej składnikówZgłoszenie wykrytego w podmiocie leczniczym zdarzenia niepożądanego potencjalnie zwiększającego ryzyko wystąpienia niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej, jednak niezwiązanego bezpośrednio z zabiegiem przetoczenia krwi i jej składnikówPobierz plik2019-12-03
11Wniosek o nadanie odznaczenia HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu Wniosek o nadanie odznaczenia HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu Pobierz plik2020-12-28
12Wniosek Zasłużony Dawca KrwiWniosek Zasłużony Dawca KrwiPobierz plik

Załącznik nr 1 - Pobierz plik
2019-03-05
13Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotneRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotnePobierz plik2019-12-03
14Upoważnienie do odbioru wyników badańUpoważnienie do odbioru wyników badańPobierz plik2020-01-15
15Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej zawierającej dane osoboweWniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowePobierz plik2021-01-15
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content