Dostawy testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- Treponema pallidum oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 09 - 03
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 139 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Szczegóły na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

 

Informacje dodatkowe:

Szczegóły na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

Data składania ofert: 2020 - 10 - 09
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 8:00
Składanie ofert elektroniczne

Szczegóły na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings
Data otwarcia: 2020 - 10 - 09
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00

Szczegóły na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings
Informacje dodatkowe:

Szczegóły na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

Skip to content