Dostawy czekolady – postępowanie prowadzone przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 04 - 23
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej progów unijnych
Przedmiot Zamówienia:

http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/sukcesywna-dostawa-pakietow-czekolady-dla-zrownowazenia-wysilku-energetycznego-dla-honorowych-dawcow-krwi-postepowanie-znak-zzp-50-21/

 

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Informacje dodatkowe:

http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/sukcesywna-dostawa-pakietow-czekolady-dla-zrownowazenia-wysilku-energetycznego-dla-honorowych-dawcow-krwi-postepowanie-znak-zzp-50-21/

 

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Data składania ofert: 2021 - 05 - 17
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2021 - 05 - 17
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Skip to content