Dostawa dwóch samochodów dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 07 - 23
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 139 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia: 

Część 1: samochód osobowy z podwyższanym nadwoziem z ograniczoną możliwością eksploracji terenu – 1 sztuka

Część 2: samochód osobowy typu kombi lub hatchback– 1 sztuka

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ

Data składania ofert: 2020 - 07 - 31
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Uwaga:
Godzina składania ofert przesunięta na 04.08.2020r. na godzinę 10:00
Data otwarcia: 2020 - 07 - 31
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Godzina otwarcia ofert przesunięta na 04.08.2020r. na godzinę 11:00
Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia będzie dobywać się drogą elektroniczna na wskazany przez Wykonawcę adres email lub numer faksu.

Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów  będzie odbywało  drogą elektroniczną  na  adres: sekretariat@rckik.krakow.pl                i k.zajac@rckik.krakow.pl lub tradycyjną: listownie lub faksem na numer 12 261 88 22. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów elektronicznie należy takie dokumenty opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów faksem , należy takie oświadczenia i dokumenty złożyć także listownie.

Zamawiający informuje, że przekazywanie wszelkich zapytań i odpowiedzi  do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie na wskazane powyżej adresy e-mail i numer faksu zamawiającego, z tym że składając zapytanie faksem, prosimy o skierowanie go również na wskazane powyżej adresy e-mail .

Pozostałe szczegóły w SIWZ

Data publikacji: 2020 - 07 - 23

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 23

Ogłoszenie o zamówieniu

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 23

Oświadczenie RODO,

proszę dołączyć do oferty.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 28

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 29

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 04

Informacja z otwarcia ofert

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 10

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content