Dostawa dwóch  samochodów-chłodnia   dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 09 - 24
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 139 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dostawa dwóch  samochodów-chłodnia   dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Krakowie

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ

Data składania ofert: 2020 - 10 - 02
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Sposób składania ofert:
Tradycyjnie pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2020 - 10 - 02
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia będzie dobywać się drogą elektroniczna na wskazany przez Wykonawcę adres email lub numer faksu.

Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów (za wyjątkiem ofert w wersji papierowej) będzie odbywało  drogą elektroniczną  na  adres: sekretariat@rckik.krakow.pl i k.zajac@rckik.krakow.pl lub tradycyjną: listownie lub faksem na numer 12 261 88 22. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów elektronicznie należy takie dokumenty opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów faksem , należy takie oświadczenia i dokumenty złożyć także listownie.

Zamawiający informuje, że przekazywanie wszelkich zapytań i odpowiedzi  do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie na wskazane powyżej adresy e-mail i numer faksu zamawiającego, z tym że składając zapytanie faksem, prosimy o skierowanie go również na wskazane powyżej adresy e-mail .

Data publikacji: 2020 - 09 - 24

Ogłoszenie o zamówieniu

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 09 - 24

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 09 - 24

Klauzula RODO, proszę dołączyć wypełnioną do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 09 - 24

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 09 - 29

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 09 - 29

Odpowiedzi do zapytań 2

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 05

Informacja z otwarcia ofert.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 15

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content