RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 10 - 23
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 30 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dostawa 3 sztuk routerów – szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Data składania ofert: 2020 - 10 - 30
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 14:00
Składanie ofert w formie papierowej na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2020 - 10 - 30
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 14:15
Informacje dodatkowe:

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Data publikacji: 2020 - 10 - 23

Zapytanie ofertowe

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 23

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 23

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 23

Klauzula Rodo – proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 11 - 18

Unieważnienie postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content