Rejestracja niespokrewnionych dawców szpiku

Od 01.06.2010 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Osoby w wieku 18-45 lat zainteresowane przynależnością do Rejestru powinny:

1. Zapoznać się z „Podstawowymi informacjami dla dawców szpiku”
2. Zgłosić się do Rejestracji Działu Dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ul. Rzeźnicza 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-16.30 lub w dowolnym Terenowym Oddziale w godzinach pracy.

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy skontaktować się z pracownikiem Rejestracji Działu Dawców, tel. 12 261 88 03/ 12 261 88 04 lub lekarzem Gabinetu Lekarskiego Działu Dawców, tel. 12 261 88 16. .

Pamiętajmy! Im więcej nas będzie tym większa szansa na drugie życie dla chorych oczekujących na przeszczep szpiku kostnego.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie współpracuje przy pozyskiwaniu kandydatów do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej z Ośrodkami Dawców Szpiku przy RCKiK w Kielcach oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jednocześnie informujemy, że próbki krwi do Rejestru pobieranie są wyłącznie w Centrum i Terenowych Oddziałach.

Nie organizujemy wyjazdowych akcji pozyskiwania kandydatów do Rejestru Dawców Szpiku.

Dokumenty dla kandydatów na Dawców Szpiku:
Podstawowe informacje dla Dawców Szpiku [pobierz]
Ankieta stanu zdrowia Dawcy Szpiku – RCKiK w Kielcach [pobierz]
Karta zgłoszeniowa honorowego Dawcy Szpiku – RCKiK w Kielcach [pobierz]
Ankieta stanu zdrowia Dawcy Szpiku – IHiT w Warszawie [pobierz]
Karta zgłoszeniowa honorowego Dawcy Szpiku – IHiT w Warszawie [pobierz]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content