1. Bezwzględnie wymaga się, aby krwiodawcy przebywający na terenie RCKiK, TO lub mobilnego punktu poboru mieli założoną maseczkę ochronną zakrywającą  nos i usta.
  2. Dawcy z potwierdzonym COVID-19 nie mogą oddawać krwi lub jej składników.
  3. Dawcy prawdopodobnie/potencjalnie narażeni na SARS-CoV-2 (kwarantanna) mogą oddawać krew lub jej składniki po okresie nie krótszym niż okres odbywania kwarantanny.
  4. Dawcy po powrocie z kraju z utrzymującą się lokalną transmisją zakażeń SARS-CoV-2 mogą oddawać krew lub osocze po okresie nie krótszym niż okres odbywania kwarantanny (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odbywania kwarantanny na terenie Polski) od powrotu do Polski. Lista krajów, po powrocie z których obowiązuje czasowa dyskwalifikacja z przyczyn epidemiologicznych umieszczona jest na stronie RCKiK w Krakowie.
  5. Dawcy, którzy wyzdrowieli z potwierdzonego COVID-19 mogą oddać krew lub jej składniki  po okresie nie krótszym niż 14 dni od zakończenia izolacji.
  6. Dawcy, którzy po oddaniu krwi zachorują na COVID-19 i zakażenie zostanie potwierdzone testami laboratoryjnymi proszeni są o zgłaszanie zachorowania                  w okresie nie dłuższym niż okres odbywania izolacji do RCKiK w Krakowie –Gabinet lekarski Działu Dawców tel. 122618816  lub do właściwego Terenowego Oddziału RCKiK.
  7. Oddawanie krwi lub jej składników przez osoby zaszczepione przeciw SARS-Cov-2 (COVID-19) jest dopuszczalne po  upływie nie mniej niż 48 godzin (szczepionka mRNA) lub 14 dni (szczepionka wektorowa) od podania dawki szczepionki.
  8. W przypadku wystąpienia reakcji poszczepiennej, krew i jej składniki mogą być pobrane po upływie nie mniej niż 7 dni od całkowitego ustąpienia objawów tej reakcji.

     Prosimy o rozważne decyzje o samodyskwalifikacji z w/w powodów i nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na                                                                                        potrzeby pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami.

                                                                                  RCKiK w Krakowie nie wykonuje badań na obecność SARS-CoV-2.

                                                                                                   Drodzy Krwiodawcy i Kandydaci na Krwiodawców,

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, personelu RCKiK w Krakowie oraz biorców krwi wprowadzamy trochę zmian:

  • Po wejściu do budynku  prosimy o niezwłoczne zdezynfekowanie (bezdotykowy dozownik) lub umycie mydłem rąk (toaleta) oraz zmierzenie temperatury ciała (automat do mierzenia temperatury lub przez pracownika bezdotykowym termometrem)
  •  Niestety do RCKiK w Krakowie i Terenowych Oddziałów nie wpuszczamy osób towarzyszących, tylko te osoby, które chcą oddać krew.

                                                                                 Wiemy, że nas zrozumiecie i z góry dziękujemy za pomoc i współpracę. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content