Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie prosi o oddawanie  osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, mają po przetoczeniu zahamować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Osoby które:

 1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 2. Minął okres co najmniej 14 dni od ustąpienia objawów albo 14 dni od zakończenia izolacji,
 3. Są w wieku 18-65 lat,
 4. Spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników,

zapraszamy do oddania krwi pełnej, z której pozyskamy osocze do leczenia chorych na COVID-19 oraz krwinki czerwone do leczenia innych chorych potrzebujących transfuzji krwi.

W przypadku ewentualnych pytań lub  wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:

dzial.dawcow@rckik.krakow.pl

lub telefoniczny: tel.:  663 560 300  lub  661 926 116 dostępny w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:00. 

 1. Dawcy z potwierdzonym COVID 19 nie mogą oddawać krwi i jej składników.
 2. Krwiodawcy i kandydaci na krwiodawców, którzy mieli kontakt z osobą zarażona wirusem SARS -CoV 2 powinni przez 10 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników.
 3. Dawcy, którzy po oddaniu krwi w ciągu 10 dni zostaną objęci kwarantanną proszeni są o jej zgłaszanie do RCKiK w Krakowie do Gabinetu lekarskiego Działu Dawców tel. 122618816 lub właściwego Terenowego Oddziału RCKiK. 
 4. Powrót z pobytu za granicami Polski dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę i krwiodawcę każdorazowo na okres 10 dni od powrotu. Lista krajów po powrocie z których obowiązuje czasowa dyskwalifikacja z przyczyn epidemiologicznych aktualizowana jest przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w oparciu o dane ECDC oraz GIS i umieszczana na stronie RCKiK w Krakowie.
 5. Bliski kontakt z osobą, która przebywała za granicami Polski w ciągu ostatnich 10 dni, dyskwalifikuje na okres 10 dni od powrotu.
 6. Dawcy, którzy po oddaniu krwi w ciągu 14 dni zachorują na COVID-19 i zakażenie zostanie potwierdzone testami laboratoryjnymi proszeni są o zgłaszanie zachorowania w RCKiK w Krakowie do Gabinetu lekarskiego Działu Dawców tel. 122618816  lub właściwego Terenowego Oddziału RCKiK. 
 7. Po przechorowaniu COVID-19 nie można oddawać krwi i jej składników przez 14 dni od uzyskania dwóch ujemnych wyników badania w kierunku RNA SARS CoV 2 lub 14 dni po ustąpienia objawów klinicznych lub po okresie nie krótszym niż 14 dni od zakończenia izolacji. 
 8. Dawcy, którzy byli objęci kwarantanną, mogą oddawać krew lub jej składniki po okresie nie krótszym niż 14 dni od jej zakończenia.                                        Prosimy o rozważne decyzje o samodyskwalifikacji z w/w powodów i nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na potrzeby pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami. 

RCKiK w Krakowie nie wykonuje badań na obecność SARS-CoV-2.

Drodzy Krwiodawcy i Kandydaci na Krwiodawców,

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, personelu RCKiK w Krakowie oraz biorców krwi wprowadzamy trochę zmian od poniedziałku:

 1. Przed  wejściem do pomieszczenia rejestracji utworzyliśmy stanowisko do wstępnej kwalifikacji, która teraz jest obowiązkowa.
 • Po wejściu do budynku  prosimy o niezwłoczne zdezynfekowanie (bezdotykowy dozownik) lub umycie mydłem rąk (toaleta)
 • Z czystymi rękoma należy wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji, w której pytamy o:
 • pobyt za granicą w ciągu 10 dni, 
 • objawy infekcyjne (kaszel, katar, duszność,biegunka, wymioty, bóle mięśni i stawów), 
 • o kontakt z pacjentem z zakażeniem COVID-19,
 • o objęcie kwarantanną lub nadzorowi nałożonymi przez inspekcję sanitarną.
 • Nasz pracownik następnie zmierzy  temperaturę termometrem bezdotykowym.
 • Jeśli masz objawy infekcję, gorączkę, kaszlesz to nie będziesz mógł iść dalej.

Podobnie jeśli byłeś za granicą lub miałeś kontakt z pacjentem z COVID-19.

Tak samo jeśli termometr wskaże 37 stopni lub więcej.

Jeśli wszystko będzie OK to zaprosimy Cię do Rejestracji 

 •  Niestety do RCKiK w Krakowie i Terenowych Oddziałów nie wpuszczamy osób towarzyszących, tylko te osoby, które chcą oddać krew.

Wiemy, że nas zrozumiecie i z góry dziękujemy za pomoc i współpracę. 

Skip to content