12 czerwca 2020

Dostawa i sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych / analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

10 czerwca 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP – 15/20 na usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów przy ulicy Rzeźniczej 11 (jeden obiekt/dwa przyłącza) oraz Rzeźniczej 9 (jeden obiekt/jedno przyłącze).

4 czerwca 2020

Usługa przechowania próbek osocza w temperaturze poniżej -25OC

4 czerwca 2020

Dostawa czterech samochodów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

28 kwietnia 2020

Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów Zamawiającego

14 kwietnia 2020

Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD II

1 kwietnia 2020

Dostawa i sprzedaż odczynników do IVD do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA w pojedynczych donacjach metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych/analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

19 marca 2020

Zestawy do pobierania krwi i jej składników z filtrem in-line

18 marca 2020

Zestawy do pobierania krwi i jej składników oraz filtry do krwi

2 marca 2020

Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów Zamawiającego

14 lutego 2020

Materiały medyczne jednorazowe i pojemniki na odpady

31 stycznia 2020

Plan zamówień publicznych

13 stycznia 2020

Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania próbek osocza od 100 000 dawców

8 stycznia 2020

Materiały medyczne jednorazowe

8 stycznia 2020

Dostawy 200 000 wafli czekoladowych

12 listopada 2019

Usługi ochrony i dozoru

7 listopada 2019

Odczynniki do badania krwi

28 października 2019

Dzierżawa separatorów komórkowych wraz z zestawami i zakup zestawów do pobierania krwi jej składników

11 października 2019

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważonego wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi.

28 sierpnia 2019

Odczynniki do badania krwi

Skip to content