8 grudnia 2020

„Wykonanie utwardzenia terenu na działce 75/2 obręb 17 Śródmieście zlokalizowanej przy ul. Prochowej w Krakowie.”

8 grudnia 2020

Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

4 grudnia 2020

Dostawa 3 sztuk routerów oraz zestawów komputerowych, laptopów i drukarki – zapytanie ofertowe Z-8/20

2 grudnia 2020

Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

7 listopada 2020

Materiały jednorazowe wykorzystywane w procesie pobierania i preparatyki krwi

2 listopada 2020

Odczynniki do badania krwi

23 października 2020

Dostawa 3 sztuk routerów – zapytanie ofertowe Z-7/20

6 października 2020

Dostawy roztworu płynu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych

24 września 2020

Dostawa dwóch  samochodów-chłodnia   dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Krakowie

3 września 2020

Dostawy testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- Treponema pallidum oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

26 sierpnia 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy rejestracji Dawców krwi w budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie – postępowanie powtórne

14 sierpnia 2020

Odbiór, transport i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych w tym przeterminowanych leków

30 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy rejestracji Dawców krwi w budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie

23 lipca 2020

Odczynniki do badania krwi

23 lipca 2020

Dostawa dwóch samochodów dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

7 lipca 2020

Zapytanie ofertowe na doostawę parasoli reklamowych nr 3/20

3 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji utworzenia miejsc parkingowych na działce przy ulicy Prochowej w Krakowie

2 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Oddziału Terenowego RCKiK Wadowicach os. Kopernika 10

25 czerwca 2020

Dostawa czterech samochodów dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

12 czerwca 2020

Dostawa i sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych / analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

Skip to content