15 kwietnia 2021

Usługi sprzątania terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

16 marca 2021

Opracowanie koncepcji wielobranżowej dla powtarzalnych układów technologicznych, które będą stanowić podstawę do projektowania i realizacji kompaktowych energooszczędnych systemów w obiektach Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

29 stycznia 2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021. UWAGA, wszystkie postępowania pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

30 grudnia 2020

„Wykonanie przebudowy budynku w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych w celu przystosowania dla potrzeb RCKiK Oddział Terenowy Wadowice.”

29 grudnia 2020

Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania próbek osocza od 100 000 dawców

15 grudnia 2020

Dostawa wysokopodłogowego autobusu na bazie autokaru turystycznego z pięcioma stanowiskami do poboru krwi i jej składników – Mobilny Punkt Poboru Krwi, zwany dalej „Krwiobus”

8 grudnia 2020

„Wykonanie utwardzenia terenu na działce 75/2 obręb 17 Śródmieście zlokalizowanej przy ul. Prochowej w Krakowie.”

8 grudnia 2020

Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

4 grudnia 2020

Dostawa 3 sztuk routerów oraz zestawów komputerowych, laptopów i drukarki – zapytanie ofertowe Z-8/20

2 grudnia 2020

Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

7 listopada 2020

Materiały jednorazowe wykorzystywane w procesie pobierania i preparatyki krwi

2 listopada 2020

Odczynniki do badania krwi

23 października 2020

Dostawa 3 sztuk routerów – zapytanie ofertowe Z-7/20

6 października 2020

Dostawy roztworu płynu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych

24 września 2020

Dostawa dwóch  samochodów-chłodnia   dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Krakowie

3 września 2020

Dostawy testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- Treponema pallidum oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

26 sierpnia 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy rejestracji Dawców krwi w budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie – postępowanie powtórne

14 sierpnia 2020

Odbiór, transport i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych w tym przeterminowanych leków

30 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy rejestracji Dawców krwi w budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie

23 lipca 2020

Odczynniki do badania krwi

Skip to content