14 lipca 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  DOSTAWY MATERIAŁOW DO URZADZEŃ DRUKUJACYCH  i POWIELAJĄCYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

Sprawa ZP-26/21
30 czerwca 2021

Dostawy etykiet termotransferowych

17 czerwca 2021

Usługi wzorcowania i legalizacji wag

Usługa wzorcowania i legalizacji wag.
24 maja 2021

Sprzedaż uzywanego środka trwałego – Opel Movano

11 maja 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY WODY ŻRODLANEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE, sprawa ZP-18/21

30 kwietnia 2021

OPRACOWANIE AKTUALIZACJI INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W ZAKOPANEM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21

23 kwietnia 2021

Dostawy czekolady – postępowanie prowadzone przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia

16 kwietnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE Sprawa ZP-15/21

15 kwietnia 2021

Usługi sprzątania terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

16 marca 2021

Opracowanie koncepcji wielobranżowej dla powtarzalnych układów technologicznych, które będą stanowić podstawę do projektowania i realizacji kompaktowych energooszczędnych systemów w obiektach Terenowych Oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

29 stycznia 2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021. UWAGA, wszystkie postępowania pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

30 grudnia 2020

„Wykonanie przebudowy budynku w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych w celu przystosowania dla potrzeb RCKiK Oddział Terenowy Wadowice.”

29 grudnia 2020

Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania próbek osocza od 100 000 dawców

15 grudnia 2020

Dostawa wysokopodłogowego autobusu na bazie autokaru turystycznego z pięcioma stanowiskami do poboru krwi i jej składników – Mobilny Punkt Poboru Krwi, zwany dalej „Krwiobus”

8 grudnia 2020

„Wykonanie utwardzenia terenu na działce 75/2 obręb 17 Śródmieście zlokalizowanej przy ul. Prochowej w Krakowie.”

8 grudnia 2020

Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

4 grudnia 2020

Dostawa 3 sztuk routerów oraz zestawów komputerowych, laptopów i drukarki – zapytanie ofertowe Z-8/20

2 grudnia 2020

Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

7 listopada 2020

Materiały jednorazowe wykorzystywane w procesie pobierania i preparatyki krwi

2 listopada 2020

Odczynniki do badania krwi

Skip to content