10 marca 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  OPRACOWANIE  KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ,  PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, ORAZ UZYSKANIE UZGODNIEŃ, OPINII I WYTYCZNYCH DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ADAPTACJI BUDYNKU POŁOŻONEGO W ZAKOPANEM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21 NA POTRZEBY TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKIK W KRAKOWIE.

Sprawa ZP-8/23
28 lutego 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI REMONTU DACHU BUDYNKU RCKiK OS. NA SKARPIE 66A

6 lutego 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  SUKCESYWNE DOSTAWY ARTUKUŁÓW BIUROWYCH I PIŚMIENNICZYCH    NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

Sprawa Z-05/23
24 stycznia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  SUKCESYWNE DOSTAWY ARTUKUŁÓW PROMOCYJNYCH  DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI Sprawa Z-03/23

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  SUKCESYWNE DOSTAWY ARTUKUŁÓW PROMOCYJNYCH  DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI Sprawa Z-03/23
13 stycznia 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

12 stycznia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  SUKCESYWNE DOSTAWY ARTUKUŁÓW BIUROWYCH I PIŚMIENNICZYCH    NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

Sprawa Z-02/23
14 grudnia 2022

Konkurs ofert na art. spożywcze

21 listopada 2022

Konkurs ofert na materiały papierowe

21 listopada 2022

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE WYKONANIU PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU GARAŻY NA DZ. 75/2 OBRĘB 17 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. PROCHOWEJ W KRAKOWIE

24 października 2022

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ZABUDOWY AKUSTYCZNEJ SPRĘŻAREK, OGRODZENIU TERENU ORAZ UTWARDZENIU DOJŚCIA SERWISOWEGO DO URZĄDZEŃ MROŹNI ZLOKALIZOWANEJ W KRAKOWIE OS. NA SKARPIE 66.

13 października 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI, ORGANIZACJĘ I KOORDYNACJĘ 1–DNIOWEGO EVENTU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI, REALIZACJĘ, ORGANIZACJĘ I KOORDYNACJĘ 1–DNIOWEGO EVENTU REGIONALNEGO UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ DLA KRWIODAWCÓW W RAMACH DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA OBCHODZONYCH W DNIACH 22 – 26 LISTOPADA Sprawa Z-17/22
6 października 2022

Kompleksowe przeglądy i serwis  urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

3 października 2022

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ZABUDOWY AKUSTYCZNEJ SPRĘŻAREK, OGRODZENIU TERENU ORAZ UTWARDZENIU DOJŚCIA SERWISOWEGO DO URZĄDZEŃ MROŹNI ZLOKALIZOWANEJ W KRAKOWIE OS. NA SKARPIE 66.

2 września 2022

DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY RCKIK W KRAKOWIE

28 sierpnia 2022

Dostawy wody źródlanej

21 czerwca 2022

USŁUGI WZORCOWANIA I LEGALIZACJI WAG

14 czerwca 2022

Tusze, tonery, bębny

3 czerwca 2022

ROBOTY REMONTOWE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY ZGRZEWALNEJ W BUDYNKU MAGAZYNU MUROWANEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE, OS. NA SKARPIE 66.

3 czerwca 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI, ORGANIZACJĘ I KOORDYNACJĘ 1–DNIOWEGO EVENTU

20 maja 2022

USŁUGI SPRZĄTANIA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content