24 września 2020

Dostawa dwóch  samochodów-chłodnia   dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Krakowie

3 września 2020

Dostawy testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- Treponema pallidum oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

26 sierpnia 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy rejestracji Dawców krwi w budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie – postępowanie powtórne

14 sierpnia 2020

Odbiór, transport i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych w tym przeterminowanych leków

30 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy rejestracji Dawców krwi w budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie

23 lipca 2020

Odczynniki do badania krwi

23 lipca 2020

Dostawa dwóch samochodów dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

7 lipca 2020

Zapytanie ofertowe na doostawę parasoli reklamowych nr 3/20

3 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji utworzenia miejsc parkingowych na działce przy ulicy Prochowej w Krakowie

2 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Oddziału Terenowego RCKiK Wadowicach os. Kopernika 10

25 czerwca 2020

Dostawa czterech samochodów dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

12 czerwca 2020

Dostawa i sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych / analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

10 czerwca 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP – 15/20 na usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów przy ulicy Rzeźniczej 11 (jeden obiekt/dwa przyłącza) oraz Rzeźniczej 9 (jeden obiekt/jedno przyłącze).

4 czerwca 2020

Usługa przechowania próbek osocza w temperaturze poniżej -25OC

4 czerwca 2020

Dostawa czterech samochodów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

28 kwietnia 2020

Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów Zamawiającego

14 kwietnia 2020

Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD II

1 kwietnia 2020

Dostawa i sprzedaż odczynników do IVD do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA w pojedynczych donacjach metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych/analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

19 marca 2020

Zestawy do pobierania krwi i jej składników z filtrem in-line

18 marca 2020

Zestawy do pobierania krwi i jej składników oraz filtry do krwi

 

 

 

Apel do krwiodawców .

 

Zwracamy się z apelem  do Honorowych Dawców Krwi  oraz kandydatów na Honorowych Dawców Krwi o zgłaszanie się do Centrum na ul. Rzeźniczej 11 lub wybranego Terenowego Oddziału RCKiK w celu oddania krwi.

 

 

Szczególnie apelujemy o zgłaszanie  się  krwiodawców Rh minus.

 

 Zapewniamy, że wprowadzony przez nas w okresie pandemii system prekwalifikacji  zapewnia bezpieczeństwo wszystkim zdrowym osobom chcącym oddać krew.

 

 

Zaproszenie - pobierz plik

Skip to content