Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważonego wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi.

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 10 - 07
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Szczegóły na stronie

 

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details

 

Informacje dodatkowe:

Szczegóły na stronie

 

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details

Data składania ofert: 2019 - 11 - 07
Godzina składania ofert: Szczegóły na stronie


https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details
Data otwarcia: 2019 - 11 - 07
Godzina otwarcia: Szczegóły na stronie


https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details
Informacje dodatkowe:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details

 

 

 

Skip to content