Dostawa i sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych / analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 06 - 12
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 139 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Szczegóły na stronie

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355974

 

 

Informacje dodatkowe:

Szczegóły na stronie

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355974

 

Data składania ofert: 2020 - 07 - 20
Godzina składania ofert: 8:00
Szczegóły na stronie

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355974

Uwaga:
Składanie ofert przesunięte na 24.07.2020r na godzinę 8:00

Data otwarcia: 2020 - 07 - 20
Godzina otwarcia: 11:00

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355974

Uwaga:
Otwarcie ofert przesunięte na 24.07.2020r na godzinę 11:00
Informacje dodatkowe:

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355974

 

 

Skip to content