RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 01 - 30
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: nie dotyczy
Przedmiot Zamówienia:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Data składania ofert: 2020 - 01 - 17
Godzina składania ofert: nie dotyczy
Data otwarcia: 2020 - 01 - 17
Godzina otwarcia: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Data publikacji: 2020 - 01 - 30

Plan art 13a

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 01 - 14 Ściągnij załącznik
Skip to content