Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 12 - 02
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.).
Przedmiot Zamówienia:

Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Informacje dodatkowe:

Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Postępowanie prowadzone pod adresem

Postępowanie: „Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie” – Platforma Zakupowa

 

Data składania ofert: 2021 - 01 - 08
Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2021 - 01 - 08
Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

Szczegóły postępowania pod adresem Postępowanie: „Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie” – Platforma Zakupowa

Skip to content