Zapasy krwi na dzień 30.03.2020

Jak oddać krew?

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:

- dowód osobisty, legitymację studencką,
- paszport, prawo jazdy,
- dawca wielokrotny - również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Więcej ›

Zapasy krwi

Stan zapasu krwi RhD (+) plus

80

60

100

45

Stan zapasu krwi RhD (-) minus

450

10

66

800

Ekipy wyjazdowe

Tutaj znajdzie się moduł z mapką
 

Napisz do nas


Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Godziny rejestracji

  • 07:15 - 16:30
  • A  A  A  A  

1)Krwiodawcy i kandydaci na krwiodawców, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną CoV-2 powinni przez  14 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników.
2)Po przechorowaniu COVID-19 także nie można oddawać krwi i jej składników przez 14 dni od wyzdrowienia i wykluczenia zakażenia w badaniu laboratoryjnym.
3)Powrót z pobytu poza granicami Polski dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę i krwiodawcę każdorazowo na okres  14 dni od powrotu.

4)Bliski kontakt z osobą, która przebywła poza granicami Polski w ciągu ostatanich 14 dni, dyskwalifikuje na okres 14 dni od powrotu,

5)Dawcy, którzy po oddaniu krwi w ciągu 14 dni zachorują  na COVID-19 i zakażenie zostanie potwierdzone testami laboratoryjnymi  proszeni są o zgłaszanie zachorowania w RCKiK w Krakowie do Gabinetu lekarskiego Działu Dawców tel.122618816

Prosimy o rozważne decyzje w sprawie samodyskwalifikacji z w/w powodów i nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na potrzeby pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami.         

Aktualnie jeszcze posiadamy pewien zapas składników krwi wytworzonych w poprzednim miesiącu, który znacznie zmniejszy się jeżeli nie zwiększymy ilości pobranej krwi. 

Szczególnie obawiamy się ograniczenia dostępności Koncentratu Krwinek Czerwonych i Koncentratu Krwinek Płytkowych czyli składników krwi o krótkim terminie ważności.

Zwracamy uwagę, że wsród chorych wymagających leczenia krwią są pacjenci kwalifikowani do natychmiastowych przetoczeń wynikających ze zdarzeń losowych np. wypadku komunikacyjnego, którzy bez podania składników krwi nie przeżyją. Jest też duża grupa pacjentów hematoonkologicznych, u których proces leczenia wymaga ciągłego , trwającego miesiącami uzupełniania składników krwi, których pacjent nie jest w stanie sam wytworzyć.

O nich również musimy pamiętać.

 

1)Krwiodawcy i kandydaci na krwiodawców, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną CoV-2 powinni przez  14 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników.
2)Po przechorowaniu COVID-19 także nie można oddawać krwi i jej składników przez 14 dni od wyzdrowienia i wykluczenia zakażenia w badaniu laboratoryjnym.
3)Powrót z pobytu poza granicami Polski dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę i krwiodawcę każdorazowo na okres  14 dni od powrotu.

4)Bliski kontakt z osobą, która przebywła poza granicami Polski w ciągu ostatanich 14 dni, dyskwalifikuje na okres 14 dni od powrotu,

5)Dawcy, którzy po oddaniu krwi w ciągu 14 dni zachorują  na COVID-19 i zakażenie zostanie potwierdzone testami laboratoryjnymi  proszeni są o zgłaszanie zachorowania w RCKiK w Krakowie do Gabinetu lekarskiego Działu Dawców tel.122618816

Prosimy o rozważne decyzje w sprawie samodyskwalifikacji z w/w powodów i nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na potrzeby pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami.         

Aktualnie jeszcze posiadamy pewien zapas składników krwi wytworzonych w poprzednim miesiącu, który znacznie zmniejszy się jeżeli nie zwiększymy ilości pobranej krwi. 

Szczególnie obawiamy się ograniczenia dostępności Koncentratu Krwinek Czerwonych i Koncentratu Krwinek Płytkowych czyli składników krwi o krótkim terminie ważności.

Zwracamy uwagę, że wsród chorych wymagających leczenia krwią są pacjenci kwalifikowani do natychmiastowych przetoczeń wynikających ze zdarzeń losowych np. wypadku komunikacyjnego, którzy bez podania składników krwi nie przeżyją. Jest też duża grupa pacjentów hematoonkologicznych, u których proces leczenia wymaga ciągłego , trwającego miesiącami uzupełniania składników krwi, których pacjent nie jest w stanie sam wytworzyć.

O nich również musimy pamiętać.

 

Skip to content