Zapasy krwi na dzień 07.12.2021

Informacje dotyczące oddawania krwi w trakcie pandemii oraz sytuacja epidemiologiczna na świecie

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę.

Jak oddać krew?

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:

– dowód osobisty, legitymację studencką,
– paszport, prawo jazdy,
– dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Więcej ›

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

ePUAP    /KrewKrakow/SkrytkaESP

Godziny rejestracji

07:15 – 16:30 (dawcy pierwszorazowi do godz. 16:00)

Sobota (w wybrane soboty, patrz Aktualności)

 09:00 – 13:00 (dawcy pierwszorazowi do godz. 12:30) 

Informacja dla dawców dot. sytuacji epidemiologicznej na świecie

KLIKNIJ TUTAJ

aby uzyskać informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na świecie

Skip to content