RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 03 - 21
Tryb przetargu: ogłoszenie o sprzedaży
Wartość: Cena wywoławcza min 90 000,00 zł
Przedmiot Zamówienia:

Trzy urządzenia ORBISAC do pozyskiwania koncentratów krwinek płytkowych – używane środki trwałe

Informacje dodatkowe:

Warunki przystąpienia do przetargu oraz wymagane dokumenty :

1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 30  000,00 zł za  pojedyncze urządzenie ORBISAC

2) złożenie oferty cenowej w odniesieniu do wszystkich urządzeń łącznie (w zamkniętej ofercie z dopiskiem „Orbisac”) oraz wpłacenie wadium

W ofercie cenowej należy podać numer seryjny urządzenia w odniesieniu do którego proponowana jest cena zakupu.

3 )dołączenie do oferty  oświadczeń – załącznik nr 1 i 2 do niniejszej specyfikacji oraz   parafowany wzoru  umowy

Data składania ofert: 2017 - 03 - 27
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2017 - 03 - 27
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 13:00
Informacje dodatkowe:

Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu na sprzedaż środka trwałego wymienionego w pkt 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo również do niezawarcia umowy na sprzedaż urządzeń Orbisac. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane  z przygotowaniem oferty.

 

POzostałe szcegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży

 

Data publikacji: 2017 - 03 - 21

Specyfikacja Istotnych warunków Sprzedaży

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress