6 czerwca 2017

Dostawa serwera – postępowanie powtórzone

5 czerwca 2017

Odczynniki do badania krwi oraz dostawy roztworu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych otrzymywanych metodą zlewania kożuszków leukocytarno-płytkowych

13 maja 2017

Dostawa serwera

21 marca 2017

Sprzedaż trzech urządzeń ORBISAC

12 marca 2017

Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami odpowiedniej ilości odczynników i materiałów zużywalnych do tych analizatorów

10 marca 2017

Sprzęt chłodniczy

20 lutego 2017

Materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników (probówki, igły motylkowe, staza)

20 lutego 2017

Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów Zamawiającego

3 lutego 2017

Plan zamówień publicznych na 2017

19 stycznia 2017

Rękawice medyczne

13 grudnia 2016

Materiały medyczne jednorazowe

7 grudnia 2016

Zestawy do separatora Trima Accel

3 grudnia 2016

ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR będącego na wyposażeniu Zamawiającego

28 listopada 2016

Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w

28 października 2016

Zestawy do pobierania krwi i jej składników z filtrem in-line

17 października 2016

Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych

25 sierpnia 2016

Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych

19 sierpnia 2016

Dostawa sprzętu medycznego

Część I:  PRASY DO AUTOMATYCZNEGO ROZDZIAŁU SKŁADNIKÓW KRWI PEŁNEJ Część II : KOAGULOMETR    Skrócony opis przedmiotu zamówienia :   Część I Dostawa i instalacja systemu do preparatyki krwi pełnej […]
19 lipca 2016

Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków

18 lipca 2016

Dostawa 50 000 sztuk nożyków do zgrzewarki TSCDII firmy TERUMO

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress