Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
 

Napisz do nasL.p.Dział / pracowniaKierownik/osoba odpowiedzialna TelefonE-mail
1Dyrektormgr Jolanta Zatorska12 261 88 20sekretariat@rckik.krakow.pl
2Zastępca dyrektora ds. medycznychlek. Jolanta Raś12 261 88 26j.ras@rckik.krakow.pl
3Sekretariat12 261 88 20

fax 12 261 88 22
sekretariat@rckik.krakow.pl
4Główny Księgowymgr Zofia Odelga Trzop12 261 88 30z.odelga@rckik.krakow.pl
5Dział Finansowo - Księgowy 12 261 88 31

12 261 88 32

12 261 88 33


fax 12 261 88 34
ksiegowosc@rckik.krakow.pl
6Dział Ekonomiczno- Administracyjnymgr Anna Drzymała12 261 88 10a.drzymala@rckik.krakow.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznychmgr Krzysztof Zając12 261-88-18k.zajac@rckik.krakow.pl
MagazynMarcin Kucharski12 644-90-09magazyn@rckik.krakow.pl
7Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrmgr Anna Kulka12 261-88-14a.kulka@rckik.krakow.pl
praktyki@rckik.krakow.pl
8Samodzielne stanowisko pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacjimgr Agnieszka Ortyl12 261-88-41a.ortyl@rckik.krakow.pl
9Sekcja ds. promocji i szkoleń zewnętrznychmgr Agnieszka Ortyl12 261-88-41promocja@rckik.krakow.pl
10Sekcja technicznamgr Tomasz Majka12 261-88-80
12 261-88-41
t.majka@rckik.krakow.pl
dzial.techniczny@rckik.krakow.pl
11Samodzielne stanowisko pracy ds. BHPmgr inż. Łukasz Libera12 642-23-67l.libera@rckik.krakow.pl
12Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony p.pożmgr inż. Łukasz Libera12 642-23-67l.libera@rckik.krakow.pl
13Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnychdr Stanisław Buda12 642-01-20
14Dział Zapewnienia Jakościmgr Małgorzata Szeląg12 261-88-57m.szelag@rckik.krakow.pl
Pracownia Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej 12 261-88-56dzj@rckik.krakow.pl
15Samodzielne stanowisko pracy pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakościąmgr Małgorzata Szeląg12 261-88-57m.szelag@rckik.krakow.pl
16Dział Dawcówlek. Iwona Czerwińska - Rosa 12 261-88-16i.czerwinska@rckik.krakow.pl
Rejestracja12 261-88-03
12 261-88-04
fax 12 261-88-05
rejestracja.dawców@rckik.krakow.pl
Gabinety lekarski12 261-88-16dzial.dawcow@rckik.krakow.pl
17Dział Pobieraniast. piel. koordynująca Ewa Białota12 261-88-45e.bialota@rckik.krakow.pl
Pobieranie składników krwi metodą cytaferezy12 261-88-44
Pobieranie krwi pełnej i metodą plazmaferezy12 261-88-45
18Dział Laboratoryjnymgr Magdalena Matejko12 261-88-75m.matejko@rckik.krakow.pl
18aPracownie Immunologii Transfuzjologicznej
Pracownia grup krwi dawcówmgr Katarzyna Bydłoń12 261-88-74
12 261-88-78
serologia.dawcow@rckik.krakow.pl

k.bydlon@rckik.krakow.pl
Pracownia badań konsultacyjnychmgr Karolina Majewska - Rochowiak 12 261-88-77
723-360-800
p.konsultacyjna@rckik.krakow.pl
k.majewska@rckik.krakow.pl
Pracownia HLAmgr Joanna Flasza12 261-88-70hla@rckik.krakow.pl
18bPracownie Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krewmgr Jolanta Kuśmierczyk12 261-88-63j.kusmierczyk@rckik.krakow.pl
Pracownia serodiagnostyki wirusów przenoszonych przez krewwirusy@rckik.krakow.pl
Pracownia biologii molekularnej
18cLaboratorium Diagnostyki Medycznejmgr Teresa Nalepa12 261-88-91
12 261-88-90
t.nalepa@rckik.krakow.pl
laboratorium@rckik.krakow.pl
19Dział Preparatykimgr Tomasz Czerwiec12 261-88-50

12 261-88-55
12 261-88-53
723-570-800
t.czerwiec@rckik.krakow.pl
preparaty@rckik.krakow.pl
20Dział Ekspedycjilek. Beata Mazurek12 261 88 95b.mazurek@rckik.krakow.pl
Dział Ekspedycji / alarmowy12 644 09 99
605 604 761
Wydawanie składników krwist. piel. koordynująca Małgorzata Fundowicz 12 261 88 99
fax 12 261 88 98
ekspedycja@rckik.krakow.pl
Sekcja Rozliczeniowo – Sprawozdawcza12 261 89 00
12 261 89 01
rozliczenie@rckik.krakow.pl
21Gabinet badań profilaktycznych pracownikówlek. Jolanta Raś12 261-88-15
22Administrator Systemów InformatycznychNetSoft12 261 88 08informatyka@rckik.krakow.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress