RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 04 - 08
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

usługa kompleksowa polegającą na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektówprzy ulicy Rzeźniczej 11 (jeden obiekt/2 przyłącza) oraz Rzeźniczej 9 (jeden obiekt/1 przyłącze)

Informacje dodatkowe:

Wszelkie informacje dodatkowe, w szególności dotyczące wadium oraz wymaganych dokumentów jakie trzeba załączyć do oferty znajdują sie  w SIWZ.

Numer ogłoszenia w BZP: 117976-2013 z 07.04.2014r

Data otwarcia: 2014 - 05 - 05
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress