Dostawa 47 000 sztuk nożyków do zgrzewarki TSCDII firmy TERUMO

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 11 - 25
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dostawa 47 000 sztuk nożyków do zgrzewarki TSCDII firmy TERUMO

 

Link do SIWZ (proszę skopiować w całości i wkleić w przegladarke)

http://www.rckik.krakow.pl/site_media/assets/bip/SIWZ_ZP_15-15.pdf

 

Odpowiedzi do zapytań:

 

Pytanie:  

Dotyczy pkt. 1.2 Części D SIWZ, Opis przedmiotu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów, które nie zostały zaklasyfikowane przez Wytwórcę jako wyrób medyczny, ani nie stanowią aktywnego wyposażenia, w związku z czym nie jest wymagane jego oznakowanie znakiem CE, Wykonawca przedłożył wraz z ofertą oświadczenie producenta nożyków zawierające niniejszą informację?

 

Odpowiedź:

Tak

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

-90%  cena

-10% termin realizacji zamówienia do 5 dni od złożenia Zamówienia przez Zamawiającego (normalnie termin będzie ustalony na 10 dni od złożenia zamówienia)

Ponadto oferowane dostawy ( materiały eksploatacyjne ) muszą   w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP:

319142-2015 z dnia 25.11.2015

Data składania ofert: 2015 - 12 - 04
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2015 - 12 - 04
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/11/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
Data publikacji: 2015 - 11 - 30

Odpowiedzi_do_zapytań_z_dnia_26112015

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 12 - 08

ogłosz. o wyborze

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 11 - 25

SIWZ_ZP_15-15

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress